Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Θεολόγος.

25/1 ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ.

Νους βαθύς, καρδιά ευαίσθητη ο βλαστός της Αριανζού ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
Μορφώνεται πλατιά, συνδέεται με τον Μ. Βασίλειο στενά, αγαπά τον Θεό βαθιά και αναχωρεί για τον Πόντο ζώντας ησυχαστικά.
Ενδίδει στις γονικές παρακλήσεις και επιστρέφει. Η ρομφαία του πόνου διασχίζει το είναι του, αφού αποχωρίζεται τέσσερα προσφιλέστατα συγγενικά πρόσωπα.
Η ενεργός δράση στο χώρο της Εκκλησίας τον απορροφά. Αθλεί γενναία ο φλογερός υπερασπιστής της Ορθοδοξίας. Ανέρχεται επάξια στον πατριαρχικό θρόνο Κωνσταντινουπόλεως. Ο φθόνος των αντιπάλων τον αναγκάζει σε παραίτηση και τελικά εκδημεί ειρηνικά.-