Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

ΚΥΡ. ΑΠΟΚΡΕΩ.( Ματθ. κε΄, 31 – 46 ) Η ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ.


ΚΥΡ.   ΑΠΟΚΡΕΩ.( Ματθ.  κε΄, 31 – 46 )
Η  ΑΙΩΝΙΟΣ  ΖΩΗ.

<<Δεῦτε  οἱ  εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην   ὑμῖν   Βασιλείαν…» (Ματθ. κε΄, 34)
  Εὐαγγελική περικοπή τῆς Κρίσεως τρομοκρατεῖ τούς ἀμετανόητους ἁμαρτωλούς  καί  χαροποιεῖ  τούς  μετανοοῦντες  δικαίους.
Οἱ μέν πορεύονται εἰς Κόλαση αἰώνιο, οἱ δέ εἰσέρχονται εἰς τόν Παράδεισο, εἰς ζωή αἰώνιο.
Καί οἱ δυό κατηγορίες ἀνθρώπων ζοῦν ὅ,τι ἐπέλεξαν ἀπό τήν παροῦσα ζωή, καθ’ ὅτι ἡ  αἰώνιος ζωή δέν εἶναι ἔξοδος ἀπό χρονικά ὅρια, δέν εἶναι μελλοντική κατάσταση, ἀλλά παροῦσα πραγματικότητα, ἡ «ἐν Χριστῷ» ζωή. Ὁ Κύριος  καθορίζει  ἐμφαντικά τήν αἰώνιο ζωή : «Αὕτή δέ  ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί  σέ  τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί  ὅν  ἀπέστειλας   Ἰησοῦν   Χριστόν. »( Ἰωαν. ιζ΄, 3 ).
       Ἡ αἰώνιος ζωή βιώνεται ἀπό τήν παροῦσα ζωή. Ἡ βίωση τοῦ αἰωνίου συνεπάγεται τήν ὀρθή ἐπίλυοη τοῦ παρόντος.
    Ἡ ἀπόλαυση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὡς Φωτός, πού εὐφραίνει, ἤ ὡς Φωτός, πού κατακαίει ἀτελεύτητα, ἀμφότερα, εἶναι ἐπιλογή προσωπική μέ συνέργεια Θεϊκή.-
                                                                      
                                                                                                         Ελ. Α. Κλ.


23/2 ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Ἐπίσκοπος Σμύρνης .23/2  ΑΓΙΟΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ  Ἐπίσκοπος Σμύρνης .


Μαθητής τοῦ ἐπιστήθιου  φίλου  τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιωάννη  καί  συμμαθητής Ἰγνατίου  τοῦ  θεοφόρου    Π Ο Λ Υ Κ Α Ρ Π Ο Σ  
Διακρίνεται   γιά  τή  σωφροσύνη καί τή σύνεση, τήν  ταπείνωση καί τήν ἀγάπη. Λάτρης  Χριστοῦ  θερμός, τηρητής  τῶν  ἐντολῶν  Του αὐστηρός, ἀναδεικνύεται καί κήρυκας τοῦ λόγου Του φλογερός.                       
Ἡ ἀκράδαντη  πίστη, συνυφασμένη μέ  ἁλυσίδα  ἀρετῶν, τοῦ ἐξασφαλίζει τό ἐπισκοπικό ἀξίωμα. Γίνεται ὁ ἐπισκοπικός θρόνος τῆς Σμύρνης    ἔπαλξη  ἀπ᾿ ὅπου διδάσκει διαπρύσια, ποιμαίνει στοργικά, παρεμβαίνει θαυματουργικά, φρουρεῖ ἄγρυπνα, ὁμολογεῖ  παρρησιακά, σφραγίζει  τήν  ἐπίγεια πορεία  του  μαρτυρικά καί ἀγάλλεται παντοτινά.-
                                                                                                Ελ. Α. Κλ.

Ουτοπία...


                                                                  Ουτοπία…


Ο άνθρωπος  με τον ερχομό του στη γη
σηματοδοτεί  και  τον αγώνα του.
Κυνηγός  της  ευτυχίας  αναδεικνύεται.

Την  αναζητεί  στον  πλούτο.
Την  επιζητεί  στη  δόξα.
Τη  ζητεί  στην  ηδονή.

Δεν  υπάρχει  πουθενά.
Εμφανίζεται  ξαφνικά.
Εξαφανίζεται  βίαια.

Είναι  μια  χίμαιρα.
Διαρκεί  ελάχιστα.
Υπόσχεται  χαρά  και
προκαλεί  λύπη.

Είναι  ουτοπία  το  κυνήγι  της.

Η  ευτυχία  βρίσκεται
στην  συνειδησιακή  γαλήνη,
στην  εκτέλεση  των  εντολών  Του,
στο  λιμάνι  Του.-

                       Από την ποιητική Συλλογή’’ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ’’ Ελ.Α.Κλ.

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

ΑΛΛΟΘΙ;   ΑΛΛΟΘΙ;


Οδοιπόρος  της  γης.
Κινούμαι  χωρίς  πλάνο.
Η  ύλη  με  ελκύει.
Η  απόλαυση  με  σαγηνεύει.
Η  φιληδονία  σε  έξαρση.
Η  βουλημία  ενεργοποιημένη.

Ο  χρόνος  περνά  ανεπιστρεπτί.
Η  αυτοσυνειδησία  δραστηριοποιείται.
Αναζητείται  άλλοθι  για  τις  πτώσεις.

ΣΤΟΠ! Επιστροφή στον προορισμό μου.
Αγωνιστική  η  πορεία μου, εφ’ εξής.-

                          Από την ποιητική Συλλογή’’ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ’’ Ελ.Α.Κλ.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ.ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ


Απόδραση!
Μια  ηλιόλουστη  μέρα.
Ένα  πανώριο  τοπίο.
Δόξα  στον  Δημιουργό  Θεό.

Σε  λίγο…
Κατολισθήσεις…
Ο  κίνδυνος  ορατός.
Τα  μέτρα  προφύλαξης  αναγκαία.

Για  τις  ανθρώπινες  κατολισθήσεις
ανησυχούμε;
Αγρυπνούμε;
Ο  εχθρός  καιροφυλακτεί.
Ας  μην  το  υποτιμούμε  .-


                                           
               Από την ποιητική Συλλογή ΄΄ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ΄΄ Ελ.Α.Κλ.

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ έχεις ;


ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ  έχεις ;Επιθέσεις   πειρασμικές  αναρίθμητες.
Λυσσαλέες  καταδιώξεις
από τον  αντίδικο.
Πτώσεις  παταγώδεις, κεραυνοβόλες.

Αλεξικέραυνο   έχεις ;
Αποδιώκει  επιθέσεις.
Ανατρέπει  σχεδιασμούς.
Προσελκύει  την  Θεία  Χάρη.

Είναι  η  ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ!
Το  θεμέλιο  των  αρετών.-

               Από την ποιητική Συλλογή ΄΄ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ΄΄ Ελ.Α.Κλ.

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

ΟΣΙΑ Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η, ἡ Ἀθηναία.19/2    ΟΣΙΑ   Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η, ἡ Ἀθηναία.


ΦΙΛΟΘΕΗ! Ἕνα ἀστέρι φωτεινὸ στὸ χῶρο τοῦ Παραδείσου. Ἕνας φάρος τηλαυγὴς γιὰ τοὺς ὁδίτες τῆς γῆς.
ΦΙΛΟΘΕΗ! Τὸ καύχημα τῶν Ἀγγέλων. Τὸ ἐγκαλλώπισμα τῶν  Ὁ­σίων. Ἡ ἀρωγὴ τῶν θλιμμένων. Ἡ καταφυγὴ τῶν διω­κομένων. Ἡ προστάτρια τῶν Ἀθηναίων.
ΦΙΛΟΘΕΗ! Ὁσίων καὶ Μαρτύρων ἡ ἔκφραση.
1522 μ.Χ. Στὴν Ἀθήνα γεννιέται ἡ ἀρχοντοπούλα Ρεγούλα Μπενιζέλου. Ἕνα δῶρο Θεϊκό. Μία ἀπάντηση θετική τοῦ Θεοῦ στὶς ἱκετευτικὲς ἐπικλήσεις τῆς θεοσεβοῦς μητέρας της Συρίγας. Γαλουχεῖται μὲ τὰ νάμα­τα τῆς πίστεως. Δέχεται τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῆς θεϊκῆς Γνωριμίας. Καλλιεργεῖται ψυχικὰ κι ἀντανα­κλᾶ εὐοίωνο μέλλον. Ἡ καρδιὰ της δονεῖται ἀπὸ ἀγά­πη γιὰ τὸ Χριστό. Μεγαλώνει μὲ προοπτική. Οἱ ἀνα­βάσεις εἶναι ὁ στόχος της. 12χρονη ἡ Ρεγούλα γίνεται σύζυγος πλουσίου ἄνδρα. Ἡ ζωή της γίνεται μαρτυρική ἀπό τή βάναυση συμπεριφορά του. Κι ὁ Κύριος τερματίζει τὴν τρίχρονη δοκιμα­σία της. Καλεῖ στὸν Οὐρανὸ τὸν ἀμετανόητο σύζυγο, ἀπελευθερώνοντας  τὴ δική Του Ἀθλήτρια

Σύγκρουση εγωϊσμώνΣύγκρουση   εγωϊσμών
Δυο άνθρωποι.
Δυο εικόνες  Θεού.
Δυο  υποψήφιοι  Ουρανοπολίτες.
Δυο  θηράματα  πολύτιμα.

Ο  αντίδικος  τα  επισημαίνει.
Τορπιλίζει  την αγάπη.
Δυναμιτίζει  την  ενότητα.
Δυο  εγωϊσμοί  συγκρούονται.

Δυο  ηφαίστεια  εκρήγνυνται.
Λαβωματιές,  πληγές.
Ύστερα  σιωπές.
Μάχες  εσωτερικές.

Δυο εγωϊσμοί  στο ταμπλό.
Δεν τολμούν να ‘πουν ΄΄σ’αγαπώ΄΄.
Δυο  εγωϊσμοί  με  ενοχές,
χωρίς  αυτοκριτικές.

Φεύγουν  και  χάνονται  στη  στροφή.
Φεύγουν  χωρίς  επιστροφή.
Και μια αγάπη δυνατή
έχει  δολοφονηθεί.-

      Ποιητική Συλλογή  ΄΄ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ΄΄ Ελ. Α. Κλ.

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Πόνος ...Ποίηση Χαϊκού Ελ.Α.Κλ.

  

Πόνος και θλίψη.

Νότες καθημερινές.

Πάλη και νίκη.

                                                                Ποίηση  Χαϊκού.  Ελ.Α Κλ.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΣΩΤΟΥ. ΝΕΚΡΩΣΗ καί ΖΩΗ.ΚΥΡΙΑΚΗ    του  ΑΣΩΤΟΥ.
( Λουκ.  ιε΄, 11 – 32 )

ΝΕΚΡΩΣΗ  καί ΖΩΗ.


          <<Οὗτος  ὁ υἱός μου νεκρός ἦν καί ἀνέζησε.»( Λουκ. ιε΄, 24 ).
            Στήν   παραβολή   τοῦ  « ἀσώτου υἱοῦ » ὑπάρχουν  δύο  κύρια  σημεῖα ἀναφορᾶς : 
Ἡ ἀσωτία καί ἡ ἐπιστροφή.
            Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν πατρική θαλπωρή συνεπάγεται τήν ἀσωτία, τή νέκρωση. Ἡ ἐπιστροφή στήν πατρική οὐσία σηματοδοτεῖ τή ζωή.
            Ἡ ζωή ἔξω ἀπό τή Ζωή, πού εἶναι ὁ Θεός, ἀποτελεῖ νέκρωση.
           Ὁ Θεός εἶναι ἡ ἐνυπόστατη Ζωή.  «Ἐγώ εἰμι ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή.»( Ἰωαν. ιδ΄,6 ), δηλώνει ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ.
            Τό σῶμα χωρίς τήν ψυχή εἶναι νεκρό.Ἡ ψυχή χωρίς τό Πανάγιο Πνεῦμα εἶναι νεκρή.
Ἡ ἁμαρτία συνεπάγεται τόν θάνατο τῆς ψυχῆς.
Ἡ μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Θεό Πατέρα δίνει τό ἔναυσμα γιά μιά πανευτυχή  βιοτή.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ.

Οι  ώρες  κυλούν.
Οι  μέρες  φεύγουν.
Σύννεφα  μαύρα  εμφαίνονται.
Ήλιος  ολόλαμπρος  προβάλλει.

Δοκιμασίες  κατασχίζουν
το  πέπλο  της  ζωής.
Χαρές  επανεμφανίζονται.
Αποτυχίες, επιτυχίες  συνωστίζονται.

Απέλπιδες  προσπάθειες.
Ελπίδας  γέννημα  η  ανασκόπηση.
Πρόσκληση, για  αλλαγή  πλεύσης.
Πρόκληση, για  στόχευση  υψηλή.-

                                Από την ποιητική Συλλογή’’ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ’’ Ελ.Α.Κλ.

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

΄΄ΑΝΘΡΩΠΟΝ ουκ έχω.΄΄΄΄ΑΝΘΡΩΠΟΝ  ουκ  έχω.΄΄

΄΄Άνθρωπο  δεν έχω…΄΄
Μια κραυγή αγωνίας.
Μια φωνή απελπισίας.
Μια διαμαρτυρία απόγνωσης.

Άνθρωποι συμπορεύονται, αλλά             
                                 προσπερνούν.
Άνθρωποι  κυκλοφορούν, αλλά
                                   αδιαφορούν.
Είναι  οι  φίλαυτοι  της εποχής.
Είναι   οι  ατομιστές  στην  πράξη.

Η  αγάπη  στο  απόσπασμα.
Η  φιλαλληλία  στο  περιθώριο.
Η  φιλανθρωπία  υπό  εξαφάνιση.

Κι όμως  η  σωτηρία  μας  περνάει
        από  το  κατώφλι  του  πλησίον.
Ας  μην  το  ξεχνούμε.-

  Από την ποιητική Συλλογή’’ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ’’ Ελ.Α.Κλ.

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

ΑΓΙΟΙ: Α Κ Υ Λ Α Σ καὶ Π Ρ Ι Σ Κ Ι Λ Λ Α,13/2  ΑΓΙΟΙ: Α Κ Υ Λ Α Σ  καὶ Π Ρ Ι Σ Κ Ι Λ Λ Α,
-Ἕνα  ὁμόφρονο  ζευγάρι.-


    «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε» (Ἐφ. δ΄1). Αὐτή τὴν παράκληση καὶ προτροπὴ κάνει ὁ φλογε­ρὸς Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος. Ὁ καθένας, ὅπου καλεῖται, νὰ δίνει τὴ μάχη γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς σωτη­ρίας του. Τόσο ἡ ἄγαμη ὅσο καὶ ἡ ἔγγαμη ζωή, ἂν βιώνονται μὲ συνέπεια καὶ  ἐναρμονίζονται μὲ τὸ θέλη­μα τοῦ Θεοῦ ὁδηγοῦν στὴ χώρα τοῦ Παραδείσου.
Πολυάριθμοι οἱ ἀφιερωμένοι ἀπόλυτα στὸν Κύριο. Ἀρκετοὶ κι ἐκεῖνοι, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν οἰκογε­νειακὸ στίβο γιὰ νὰ πετύχουν τὴν θέωση.
Ἀνάμεσά τους τὸ ἐκλεκτὸ ζευγάρι: ΑΚΥΛΑΣ καὶ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ. Εἶναι ἐκεῖνοι γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κάνει ἰδιαίτερη μνεία σὲ τρεῖς ἐ­πιστολές του: «Ἀσπάσασθε Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλαν τούς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ρωμ. ιστ΄ 3), (Α΄ Κορ. ιστ΄ 19, Β΄ Τιμ. δ΄ 19).

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
10/2  ΑΓΙΟΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.


Τὸ δένδρο τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ποτισμένο μὲ ἄφθονο αἷμα. Αἷμα ἡρώων καὶ Μαρτύρων. Αἷμα ἀνθρώπων, ποὺ ἔπαιξαν τὴ ζωὴ τοὺς «κορώνα γράμματα», ἀψήφησαν κινδύ­νους, ἀντίκρυσαν ἀλύγιστοι βασανιστήρια κι ἔγραψαν τὰ ὀνόματά τους μὲ ἀνεξίτηλα γράμματα στὴν Ἐπουράνιο Βίβλο.
Μία τέτοια φλογερὴ ὕπαρξη ζεῖ τὸν 2ο αἰώνα, στὰ γρα­φικὰ παράλια της Μ. Ἀσίας, στὴ Μαγνησία. Εἶναι ὁ κατά­λευκος γέροντας Ἱερέας, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Σηκώνει στοὺς κυρτωμένους ὤμους του, μιὰ ζωὴ 113 χρόνων. Μιὰ ζωὴ γεμάτη δράση. Μάχεται μὲ ἀκατάβλητη δύναμη. Δίνει τὸ ΄΄παρών΄΄ σὲ κάθε δυσκολία. Ἀνακουφίζει τοὺς πονεμένους, βοηθᾶ τοὺς φτωχούς, προστατεύει τὰ ὀρφανά, ἐνισχύει τοὺς ὀλιγόπιστους, ἐνθαρρύνει τοὺς ἀπογοητευμένους, διδάσκει τοὺς πλανεμένους. Γίνεται ὁ προστάτης τῶν πάντων, τὸ καύχημα τῶν Χριστιανῶν καὶ εἰδωλολατρῶν. Ἡ φήμη του ἁπλώνεται παντοῦ. Πολλοὶ τὸν θαυμάζουν, ἀλλά καὶ ἀρκε­τοὶ τὸν φθονοῦν.

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020

ΚΥΡ. ΤΕΛΩΝΟΥ καί ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΚΥΡ. ΤΕΛΩΝΟΥ καί ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ( Λουκ. ιη΄, 10  - 14 )

Ἡ Φαρισαϊκή  αὐτοδικαίωση  καί  ὁ Τελωνικός  στεναγμός.


<<Οὐκ  εἰμί  ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων…ὁ  Θεός ἱλάσθητί  μοι  τῷ  ἁμαρτωλῷ. »( Λουκ. ιη.΄, 13 ).
         Φαρισαῖος καί Τελώνης! Δύο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες παρουσίες. Ἡ ἔκφραση μιᾶς δαιμονιώδους πνευματικότητας καί μιᾶς πνευματικῆς εὐεξίας.
   Στήν ἀτμόσφαιρα τῆς προσευχῆς ἐκτυλίσσεται ἡ ἐσωτερικότητα δύο ἀνθρώπινων τύπων : Τοῦ Φαρισαίου, μέ μία κομπορρήμονα προσευχή καί τοῦ Τελώνη, μέ μία δακρύβρεχτη ἱκεσία.
         Ἡ πρώτη ἐκδήλωση εὐσεβιστική, μέ τάση προβλητική.
      Ἡ δεύτερη κίνηση εὐσέβειας, ἐνέργεια Ἁγιοτριαδική, μέ στόχο μεταστροφικό.
           Ὁ Φαρισαῖος κινεῖται στά πλαίσια μιᾶς «αὐτόνομης ἠθικῆς  δεοντολογίας».
            Ὁ Τελώνης βιώνει τό μυστήριο τῆς μετανοίας.
            Ὁ Φαρισαῖος αὐτοδικαιώνεται. μέ βάση τίς καλές πράξεις.
          Ὁ Τελώνης ἐπιζητεῖ τή δικαίωση, μέ τή ρύθμιση τῆς  σχέσης του   μέ τόν Χριστό.

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ὁ Στρατηλάτης.
8/2  ΑΓΙΟΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ὁ Στρατηλάτης.


 «Καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερδήσω» (Φιλιπ.γ΄,8), ἀναφωνεῖ ὁ Πυρφόρος Ἀπόστολος Παῦλος.
   Αὐτὸ ἐνστερνίζονται κι αὐτὸ διασαλπίζουν οἱ θαρραλέοι Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ. Θυσιάζουν ἡγετικὲς θέσεις, προκει­μένου νὰ κερδίσουν τὸ Χριστό. Αὐτὸ τὸ μήνυμα ὑλοποιεῖ κι ὁ Ἅγιος ΘΕΟΔΩΡΟΣ    στρατηλάτης.
   Πατρίδα του τὰ Εὐχάϊτα Γαλατίας. Διαμονή του ἡ Ἡ­ράκλεια. Στὸ παράστημα ἀγέρωχος. Στὸ ἦθος ἄφθαστος. Στὸ ψυχικὸ μεγαλεῖο ἀσυναγώνιστος. Στὴ φρόνηση κατα­πληκτικός. Στὴ ρητορικὴ δεινότητα ἀνεπανάληπτος. Ὅλοι τὸν θαυμάζουν.
   Ὁ βασιλιὰς Λικίνιος τὸν ἀνακηρύσσει ἀρχιστράτηγο καὶ ἐξουσιαστὴ τῆς Ἡράκλειας. Ἀνοίγεται εὐρὺ πεδίο δρά­σεως στὸν Χριστιανὸ ἀξιωματοῦχο. Γίνεται διαπρύσιος κήρυ­κας Ἰησοῦ. Μεταλαμπαδεύει τὴ φλόγα του. Διακηρύσσει τὴν πίστη του. Συντονίζει τοὺς παλμοὺς τοῦ λαοῦ  στὴ συχνότητα τ’ οὐρανοῦ. Πλῆθος ἀνθρώπων γίνονται Χριστιανοί.

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020

7/2 ΑΓΙΟΣ Π Α Ρ Θ Ε Ν Ι Ο Σ, Ἐπίσκοπος Λαμψάκου, ὁ θαυματουργός.

                   7/2 ΑΓΙΟΣ   Π Α Ρ Θ Ε Ν Ι Ο Σ,  Ἐπίσκοπος  Λαμψάκου,  ὁ  θαυματουργός.   Τή  Χορεία  τῶν Ἁγίων ἀπαρτίζουν πολυποίκιλα πρόσωπα: Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς, Μοναχοί καί λαϊκοί, ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά.
          Ὅλοι ἔδωκαν τά πρωτεῖα τῆς ἀγάπης τους στό  Θεό. Ὅλοι πίστευσαν  τήν ἀληθινότητα τῆς Τριαδικῆς Θεότητας. Ὅλοι  κατά τή γήϊνη πορεία τους βίωσαν τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου. Ὅλοι ἀγάπησαν τό Θεό καί τόν πλησίον τους, δυνατά, ἀληθινά, ἔμπρακτα.
            Ἀνάμεσά τους εὐδιάκριτη   θέση τοῦ  Ἁγίου Πατρός Παρθενίου,Ἐπισκόπου Λαμψάκου, τοῦ θαυματουργοῦ.
             Βλαστός τῆς Βιθυνίας. Γόνος ἱερατείας.Ζεῖ κατά τούς χρόνους τοῦ Μ.Κων/νου.
         Ἡ μόρφωσή του ἐλαχίστη, ἀλλά ἡ ΄΄ἐν Χριστῶ΄΄ παιδεία του πλατειά. Ψαράς ἱκανός, ἀλλά καί ψαράς ψυχῶν ἄριστος ἀναδεικνύεται.
            Ἡ καρδιά του συντονισμένη στό ρυθμό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.
            Ὁ νοῦς του, εἶναι νοῦς Χριστοῦ.
  Οἱ πράξεις του, ἐκφράσεις τῶν  ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.
        Τό εἶναι του πυρπολεῖται ἀπό τήν ἀγάπη Ἐκείνου καί μεταφράζεται σέ μιά δυναμική ἀγάπης  πρός  τόν  συνάνθρωπο.
            Ἡ πίστη του στόν Ἰησοῦ ἀκράδαντη.Ἡ ταπείνωσή του ἀκτινοβόλα.