Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

Η ΑΓΙΑ Μ Α Ρ Κ Ε Λ Λ Α

22/7  ΑΓΙΑ  Μ Α Ρ Κ Ε Λ Λ Α


            Τ μαρτύριο, μπρακτη πόδειξη διακαος γάπης πρς τν  Κύριο,  κφραση  ζωηρο πόθου γι ταχεα συνάντηση μ τ Θεό. ναφορά μας στ μαρτύρια, πηγ τόνωσης το φρονήματος, πρόκληση, γι μαρτυρικ βιοτή, πρόσκληση, γι θαρρετ μολογία πίστεως.
Κα ν, μπροστά μας τώρα, μία γωνίστρια τς γνότητας, μία θλήτρια τς σωφροσύνης, τ γκαλλώπισμα τν Μαρτύρων, τ καύχημα τς Χίου, σιοπαρθενομάρτυς  Μ Α Ρ Κ Ε Λ Λ Α. Μία γυναικεία μορφ μ νδρεο φρόνημα, σχυρ θέληση, δούλωτη ψυχή. ς τν γνωρίσουμε, λοιπόν.
Πατρίδα της εναι Βολισσς τς Χίου. Ο γονες της εναι εποροι κα Χριστιανο στν πίστη. μητέρα της φροντίζει ν μφυτεύσει στν καρδι της τ φλόγα τς γάπης στ Θεό. πίστη ριζώνει μέσα της. γραμμ πλεύσεως χαράσσεται νεξίτηλα. μητρικ ποστολ μως τερματίζεται προσδόκητα. Κύριος καλε τ φλογερ μάνα στν Ορανό. Τ πεδίο δράσεως κα γώνα νοίγεται διάπλατα γι τ Μαρκέλλα. Ο ποθκες τς μητέρας της παραμένουν ζωντανς στ μνήμη της. Στ φος σοβαρή. Στ θος σεμνή. Στ ασθήματα καλοπροαίρετη. Στν ψυχ καλοκάγαθη. Στν καρδι κυρίαρχη. Στ Χριστ νήκει. κενον γωνίζεται ν εαρεστήσει. Τς ντολς Του προσπαθε ν φαρμόσει. γρυπνε συχνά. Νηστεύει αστηρά. Προσεύχεται διάλειπτα. λεε πρόθυμα. παγρυπνε στς ασθήσεις. πονεκρώνει τ σμα. Ζωοποιε τ πνεμα. Συμμετέχει στ Μυστήρια. Χαριτώνεται στν ψυχή. Ο νθρωποι τ θαυμάζουν. Κύριος τν πιβραβεύει. διάβολος τ φθονε. νσπείρει πονηρος λογισμούς, διεγείρει σφοδρ ρωτα στν πατέρα της. χαρίτωτος κενος, ρμαιο τν παθν του, θέλγεται π τ κάλλος τς κόρης του. Πληγώνεται καρδιά. Δρον ο φθαλμοί. Κατακλύζουν ο λογισμοί. κολουθε συγκατάθεση. ναπομένει πράξη.

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

Ο Προφήτης Η Λ Ι Α Σ.20/7    Ο  Προφήτης   Η Λ Ι Α Σ.

            
             ΗΛΙΑΣ ! Προφήτης μεγαλώνυμος.  
            ΗΛΙΑΣ ! Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος. 
            ΗΛΙΑΣ ! Ἡ κρηπίς τῶν Προφητῶν. 
           ΗΛΙΑΣ! Ὁ δεύτερος Πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ. 
          ΗΛΙΑΣ ! Προφήτης πανένδοξος.Γυιός τοῦ Σωβάκ καί βλαστός τῆς Θέσβης καί οἰκιστής Γαλαάδ, ὁ Προφήτης Ἠλίας.
         Ὁ πατέρας του Σωβάκ, κατά τή γέννησή του, βλέπει ὀπτασία προφητική: Λευκοντυμένοι ἄνδρες τόν ὀνομάζουν Ἠλία, πού σημαίνει Θεός, τόν σπαγανώνουν μέ πῦρ καί πῦρ τόν τροφοδοτοῦν.
         Οἱ ἱερεῖς τῆς Ἱερουσαλήμ ἀποκαλύπτουν  εἰς τόν πατέρα τήν σημασία  τῆς ὀπτασίας, ὅτι δηλ. τό τέκνο θά εἶναι Κατοικητήριο τοῦ Φωτός, ὁ λόγος του ἀπόφαση, ἡ ζωή του κατά Θεόν, ὁ ζῆλος του θεάρεστος καί ἡ κρίση του, γιά τό Ἰσραήλ,  θά εἶναι διά πυρός καί μαχαίρας.
           Ὄντως, ἀναδεικνύεται Προφήτης Μέγας καί προφητεύει ἐπί 25 ἔτη.
            Ζεῖ πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ, 816 ἔτη.
            Δραστήριος  καί δυναμικός, φλογερός καί τολμηρός, γνήσιο φερέφωνο Θεοῦ.
Καταβιβάζει πῦρ ἀπό τόν Οὐρανό.
Ἐπιτυγχάνει διά τῆς γλώσσης του  ὑπερτριετή  ἀνομβρία.
 Ζωοποιεῖ τό νεκρό γυιό τῆς χήρας Σεραφθίας.
Κατακαίει 100 ἀνθρώπους τοῦ βασιλιᾶ Ὀχοζίου καί τό γυιό του, διά πυρός, πού καταβιβάζει ἐξ Οὐρανοῦ.
            Ἀτενίζει τό Θεό στό ὄρος Χωρήβ.
            Διασχίζει τόν Ἰορδάνη ποταμό καί διαπερνᾶ μέ τό μαθητή του Ἐλισσαῖο.
            Τότε αἰφνιδίως ὑφαρπάζεται ἀπό πύρινη  ἅμαξα  καί μετατίθεται   ζωντανός  ἐκεῖ, πού  ὁ Θεός γνωρίζει, ὅπως καί ὁ Ἐνώχ, ἀφήνοντας τή μηλωτή του στόν  Ἐλισσαῖο.
            Εἶναι παρών στό Θαβώρ κατά τή Μεταμόρφωση  τοῦ Χριστοῦ.
            Ὁ Προφήτης Ἠλίας, ἀσκητικός χαρακτήρας, ζηλωτής, ἐνδεδυμένος μηλωτή (δέρμα προβάτου) καί ζώνη δερμάτινη, διατρέφεται μέ τροφή, τήν ὁποία τοῦ προσκομίζει κόρακας, κατά προσταγή τοῦ Θεοῦ καί ὅταν κρύπτεται πλησίον τοῦ χειμάρρου Χορράθ.
            Ἡ βιοτή του εὐαρεστεῖ τό Θεό καί χαριτώνεται  διά τῆς θαυματουργίας.
            Καταβιβάζει πῦρ ἐξ Οὐρανοῦ εἰς τό Καρμήλιον ὄρος καί κατακαίει τήν πρός τόν Θεόν θυσία του, ἐνώπιον πλήθους λαοῦ καί ἀποδεικνύει τήν ἀληθινότητα τοῦ Θεοῦ.
            Κατασφάζει εἰς τό χείμαρρο Κισσών 450 ψευδοπροφῆτες εἰδωλολάτρες  ἱερεῖς.
            Δέχεται τροφή ἀπό Ἄγγελο καί ἐνδυναμώνεται καί περιπατεῖ  40 ἡμερονύκτια.
            Πύρινος ὁ λόγος του, πύρινη ἡ παρουσία του, ὑπηρετεῖ τόν  Θεό, ὁ πύρινος Προφήτης Ἠλίας.-

                                                                                                        Ελ  Α.  Κλ.


Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

ΟΣΙΑ Μ Α Κ Ρ Ι Ν Α, ἡ καλλιπάρθενος.ΟΣΙΑ   Μ Α Κ Ρ Ι Ν Α, καλλιπάρθενος.


«γαπήσεις Κύριον τν Θεόν σου ξ λης τῆς καρδίας σου κα ξ ὅλης τς ψυχς σου κα ξ ὅλης τς διανοίας σου κα ξ ὅλης τς σχύος σου... γαπή­σεις τν πλησίον σου ς σεαυτόν» (Μαρκ. ιβ΄, 30-31) εναι ο προτρεπτικο  λόγοι το Κυρίου μας. Σ' ατ τ διπολικ ξονα περιστρέφεται ὁ γώ­νας τν γνησίων παδν το Χριστοῦ. Ατ τ μήνυμα γκολπώνονται κα λοποιον ο γωνιστς τς πί­στεως,  ο σημερινο Οκήτορες το Παραδείσου.
Ατ τν Κυριακ ντολ βιώνει σόβια κα τέ­λεια κα Ὁσία ΜΑΚΡΙΝΑ. ς γνωρίσουμε, λοιπόν, τς πιδόσεις της, πως τς ποδίδει ἡ αθεντικ σκιαγράφηση το δελφο της, Γρηγορίου το Νύσσης.
Πρωτότοκη κόρη το Βασιλείου κα τς μμελείας ἡ Μακρίνα, ποτελε να π τ 10 θεοχαρίτωτα παιδιά τους. Γεννιέται προικισμένη μ σωματικ μορφιά, εστροφο νο, πιδεκτικ ψυχή. Δέχεται παι­δεία κα νουθεσία Κυρίου κα ναδεικνύεται ψυχ χα­ριτωμένη, ξαίσια. προσωπική της συμβολ εναι καθοριστική. Ἡ ντρύφησή της στ σοφία Σολομώντα κα τ Ψαλτήρι καθημερινή της νασχόληση.   μύη­ση   στ  γιογραφικ  πνεμα δραιωτική γι τν πί­στη της. Ἡ φιλακολουθητικ της διάθεση, μ τ ζων­τανή πικοινωνία της μ τ Θε καλλιεργον τέλεια τ περιβόλι τς ψυχς της.

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ17/7   ΑΓ.   Μ Α Ρ Ι Ν Α


νάμεσα στν ναρίθμητη στρατι τν νδόξων Μαρ­τύρων τς ρθοδόξου πίστεώς μας διακριτικ θέση κατέχει  Ἁγία ΜΑΡΙΝΑ.     νεανικός της παλμός, φλογερός της πόθος, δια­σάλευτη πίστη της, ἡ θαυμαστή παρρησία της, τν ναδει­κνύουν θαρραλέα Ὁμολογήτρια, νθουσιώδη κήρυκα, καλλί­νικο Μάρτυρα το Χριστοῦ.
Πατρίδα της ντιόχεια τς Πισιδίας. Πατέρας της εδωλολάτρης ερέας Αδέσιος. Ἡ μητέρα της πεθαίνει νωρίς. Αδέσιος μπιστεύεται τ μονάκριβη κόρη του, Μαρίνα, βρέφος κόμη, σ κάποια γυναίκα. π' ατν να­τρέφεται κα διαποτίζεται μ τ νάματα τς πίστεως. Ἡ επλαστη κα καλοπροαίρετη παιδική της ψυχ γίνεται νθόσπαρτο περιβόλι ρετν, στία Θεϊκς γάπης. Τροφή της, προσευχ κα  ἡ μελέτη. ργο της, διακήρυξη το λόγου το Θεο, μολογία τς πίστεώς της. Ὁ πατέρας της τ πληροφορεται κα τν ἀποκληρώνει. λλ' Οράνιος Πατέρας τν υοθετε.

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ο Αγιορείτης.

14/7 ΟΣ. Ν Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Σ, γιορείτης.
-Ὁ θεόσοφος ρήτορας.-


Στ Χορ τν σίων σιος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ γιορείτης προβάλλει διακριτικά. μορφ του στύλος φωτοειδς καταυγάζει. διδασκαλα του κριβς κατευθύνει. Ο σκητικοί του γνες νένδοτοι νθαρρύνουν. νας φωστήρας λαμπρς τῆς κκλησίας.νας μύστης ριστος θεογνωσίας. νας δηγς τν πιστν θεοφόρος.

ς μελετήσουμε,λοιπόν, τν πολυδιάστατη φυσιογνωμία του. 1749 μ.Χ. Σ’ να Κυκλαδονήσι, τ Νάξο, γεννιέται αεθαλς βλαστς τς ρθοδοξίας, Νικόδημος. Γονες του ο φιλόθεοι ντώνιος κα ναστασία. Τν βαπτίζουν μ τ νομα Νικόλαος κα φροντίζουν γι τν πνευματική του μόρφωση, λλ κα τν ψυχική του κατάρτιση. Τν γαλουχον μ τς πίστεως τ νάματα. Τν διδάσκουν μ τν ποδειγματικ ζωή τους. Κα Νικόλαος κούει νδιάθετα τ λόγια τς λήθειας. παρουσία του στ Να εναι νελλιπής. προσοχ του γρυπνη. φοίτησή του στ σχολεο ριστη, προδιαγράφει τ περίλαμπρο μέλλον του. 16χρονο παλικάρι ρχεται στ Σμύρνη, γι τετραετή νώτερη σπουδή. Διακρίνεται γι τν πιμέλεια κα τν πιμονή, τν ξυδέρκεια κα τ μνήμη, τν εστροφία κα τν εφυϊα. Σ’ λα ριστος, σ’ λους βοηθς κα π’ λους γαπητός. Τ 1770 μ.Χ. πιβουλ τν Τούρκων κατ τν Χριστιανν τν ξαναγκάζει ν πιστρέψει στν πατρίδα του. Ο πιδόσεις του γνωστοποιονται. ρετ του διαλάμπει. Κα Μητροπολίτης Παροναξίας τν παραλαμβάνει στ συνοδεία του. Ο εκαιρίες τώρα γι μβαθυντικς πτήσεις πολλές. Ο γνωριμίες μ πολυσέβαστους γιορετες Πατέρες πολύτιμες. μύηση στ νοερ προσευχ κα στ θέλγητρα τς σάγγελης πολιτείας καθοριστική. πόθος του, γι τ δρόμο ατ πρς τ θέωση, φλογερός. Κα τ 1775 μ.Χ. ποφασίζει ν πάει στ γιον ρος. να καϊκι κατευθύνεται πρς τ κε κα τν μεταφέρει στ Μον γ. Διονυσίου. παραμον του κοντ στος νάρετους Ἀγωνιστς Πατέρες νισχύουν τ φρόνημα, αξάνουν τν γάπη στ Θεό. Μ ερ δέος κα μφανή λαχτάρα δέχεται τ μοναχικ Σχμα κα μετονομάζεται ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ. πιδίδεται μ νθεο ζλο στ μοναχικ ρένα κα σημειώνει λματώδη πρόοδο. ναλαμβάνει τ γραμματεία τς Μονς κα ντρυφε στ συγγράμματα τν Πατέρων.