Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Α Γ Ι Α Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Α

6/1. ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ.

Ο Θεάνθρωπος Κύριος στην επίγεια πορεία Του τηρεί απαρέγκλιτα τις εντολές του Θείου Νόμου.
Προσέρχεται, λοιπόν, στον Ιορδάνη ποταμό, εκεί όπου συχνάζει ο διαπρύσιος κήρυκας της μετανοίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και επιζητεί το Βάπτισμά Του.
Ο ταπεινός δούλος του Θεού καταπλήσσεται, αλλά υπακούει. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού κατέρχεται στα νερά του Ιορδάνου και βαπτίζεται από τον Ιωάννη, ενώ πάραυτα αντιστρέφεται η ροή του νερού.
Εξερχόμενος δε του ποταμού οι Ουρανοί διανοίγονται και εμφαίνεται το Άγιο Πνεύμα ωσάν περιστερά επί της πανίερης κεφαλής του Χριστού. Ταυτόχρονα η φωνή του Θεού Πατέρα ακούεται : ΄΄ Ούτός εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα΄΄ καί επιβεβαιώνει την αγαπητική υιική ταυτότητα του Ιησού και την ευαρέσκειά Του.
Ο Θεάνθρωπος, λοιπόν, βαπτίζεται και η ανθρωπινότητα τονίζεται, η Θεότητα επιβεβαιώνεται, η Τριαδικότητα αποκαλύπτεται, το υπόδειγμα της ταπείνωσης υποδεικνύεται, ο αγιασμός παρέχεται.
Ο άνθρωπος απορεί.
Η φύση τρέμει.
Οι Άγγελοι καταπλήσσονται.
Οι Ουρανοί αγάλλονται.-