Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Αρ.Φ. 66 ΜΑΡΤ.- ΑΠΡ. 2015

                                                      
                                                                                                           
            ΟΡΘΟΔΟΞΗ      ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ                                                                                              
***************************************************************
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ   ΕΚΔΟΣΗ   ΑΡ.Φ.  66  ΜΑΡΤ. – ΑΠΡ.  2015/  Διανέμεται  δωρεάν.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΣΟΣ. Γράφει και επιμελείται (Δυνάμει Θεού) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ Εκπ/κος 
ΤΗΛ.-FAX: 22210-29549  Κ.Τ. 6936773200
 e-maileklidoniari@gmail. com    καί    elklidon@otenet.gr
ἱστοσελίδα μου: www.antilaloiorthodoxias. blogspot. .com Βίντεο: Youtube Eleftheria Kleidoniari
***************************************************************
Ζ Ω Η Φ Ο Ρ Α   Ρ Η Μ Α ΤΑ
ΚΥΡ. ΑΠΟΚΡΕΩ ( Ματθ.  κε΄ , 31 – 46 )

Η  ΑΙΩΝΙΟΣ  ΖΩΗ.
«Δεύτε  οι  ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην  υμίν Βασιλείαν…»
Η  Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως τρομοκρατεί τους αμετανόητους αμαρτωλούς και χαροποιεί τους μετανοούντες δικαίους.Οι μεν πορεύονται εις Κόλαση αιώνιο, οι δε εισέρχονται εις τον Παράδεισο, εις ζωή αιώνιο.
Και οι δυό κατηγορίες ανθρώπων ζουν ο,τι επέλεξαν από την παρούσα ζωή, καθ’ ότι η  αιώνιος ζωή δεν είναι έξοδος από χρονικά όρια, δεν είναι μελλοντική κατάσταση, αλλά παρούσα πραγματικότητα η «εν Χριστώ» ζωή. Ο Κύριος  καθορίζει  εμφαντικά την αιώνιο ζωή : «Αύτη δε  εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν   Χριστόν».(Ιωαν.ιζ΄ ,3). Η γνώση, λοιπόν, του Θεού συνίσταται στην προσωπική σχέση μαζί Του και προϋποθέτει τη βίωση της αγάπης και στους εχθρούς, κατά τον Αγ. Σιλουανό. Η γνώση του Θεού είναι μία «πρόσωπο προς πρόσωπο» συνάντηση με τον Θεό, κατά τον π. Σωφρόνιο του Έσσεξ.Η γνώση του Θεού ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό, Θέωση, αιώνιος ζωή.
         Η ενανθρώπηση του Χριστού σηματοδότησε αιωνοποιητικά την ιστορία, ανακαινιστικά την ανθρωπότητα και κατέστησε  τη γη Παράδεισο, πάραυτα.
            Αιωνιότητα είναι η ζωή του Χριστού, είναι το Σώμα Του, η Εκκλησία και συνεπώς κάθε μέλος της Εκκλησίας και μέσα στην Εκκλησία, βιώνει το αιώνιο.
 Οι πιστοί δέχονται κύματα  της Χάριτος του Χριστού και απολαμβάνουν εμπειρίες αιωνιότητας, κατά το Άγιο Βάπτισμα, κατά τη μετοχή στην Θεία Ευχαριστία, κατά την προσευχητική επικοινωνία. Η μέθεξη των πιστών στην αφθαρσία και άκτιστη Θ. Χάρη προανάκρουσμα της άληκτης, αιώνιας απόλαυσης της παρουσίας και αγάπης του Θεού, ως άκτιστου Φωτός.
Η αιώνιος ζωή βιώνεται από την παρούσα ζωή. Η βίωση του αιωνίου συνεπάγεται την ορθή επίλυση του παρόντος.
Η απόλαυση της αγάπης του Θεού ως Φωτός, που ευφραίνει, η ως Φωτός, που κατακαίει ατελεύτητα, αμφότερα, είναι επιλογή προσωπική με συνέργεια Θεϊκή.-
                        

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Ευαγγελισμός Θεοτόκου.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ  Ήχος  πλ. β΄

Βουλήν προαιώνιον, αποκαλύπτων σοι Κόρη, Γαβριήλ εφέστηκε, σε κατασπαζόμενος,και φθεγγόμενος· Χαίρε γη άσπορε· χαίρε βάτε άφλεκτε· χαίρε βάθος δυσθεώρητον· χαίρε η γέφυρα, προς τούς ουρανούς  η  μετάγουσα, και κλίμαξ  η μετάρσιος, ην ο Ιακώβ εθεάσατο· χαίρε θεία στάμνε του Μάννα· χαίρε λύσις της  αράς·χαίρε Αδάμ η ανάκλησις, μετά σου ο Κύριος.
                                                  *  *  * 
Φαίνη μοι ως άνθρωπος, φησίν η άφθορος Κόρη, προς τον Αρχιστράτηγον, και πώς φθέγγη ρήματα υπέρ άνθρωπον ; μετ' εμού έφης γαρ, τον Θεόν έσεσθαι, και σκηνώσειν εν τη μήτρα μου· και πώς γεννήσομαι, λέγε μοι χωρίον ευρύχωρον, και τόπος αγιάσματος, του τοις Χερουβίμ επιβαίνοντος ; Μη με δελεάσης απάτη· ου γαρ έγνων ηδονήν· γάμου υπάρχω αμύητος· πως ουν παίδα τέξομαι ;

Θεός όπου βούλεται, νικάται φύσεως τάξις, φησίν ο Ασώματος, και τα υπέρ άνθρωπον διαπράττεται. Τοις εμοίς πίστευε, αληθέσι ρήμασι, Παναγία υπεράμωμε. Η δε εβόησε· Γένοιτό  μοι  νυν ως το ρήμά σου, και τέξομαι τον άσαρκον, σάρκα εξ εμού δανεισάμενον, όπως αναγάγη τον άνθρωπον, ως μόνος δυνατός, εις το αρχαίον αξίωμα, διά της συγκράσεως.-


Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015