Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.


«Ἐλήλυθεν  ἡ Νηστεία,
ἡ  μήτηρ  τῆς σωφροσύνης,
ἡ  κατήγορος τῆς  ἁμαρτίας,
καί συνήγορος τῆς μετανοίας…»

(Ἀπόστιχο Τριωδίου, α΄Δευτέρας Ἦχος πλ. Α΄)

ΚΑΛΗ   ΑΓΙΑ   ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!!!
ΚΑΛΟΝ  ΝΙΚΗΦΟΡΟ  ΑΓΩΝΑ!!!

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Ο.Π. ΙΑΝ.- ΦΕΒΡ. 2015 Α.α Φ. 65

       
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ – ΕΙΡΗΝΙΚΟ –ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ  ΤΟ  2015 !!!

         ΟΡΘΟΔΟΞΗ   ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

***************************************************************
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ   ΕΚΔΟΣΗ   ΑΡ.Φ.  65  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2015 /  Διανέμεται  δωρεάν.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΠΥΡΣΟΣ. Γράφει και επιμελείται(Δυνάμει Θεού)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ Εκπ/κός 
ΤΗΛ.-FAX: 22210-29549  Κ.Τ. 6936773200
 e-maileklidoniari@gmail.com    καί    elklidon@otenet.gr
ἱστοσελίδα μου: www.antilaloiorthodoxias. blogspot. .com
***************************************************************
Ζ Ω Η Φ Ο Ρ Α    Ρ Η Μ Α Τ Α
ΚΥΡ.  ΙΒ  ΛΟΥΚΑ ( Λουκ. ιζ. , 12 – 19 )
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ.
           «Και  έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους   πόδας  αυτού  ευχαριστών  αυτώ. »( Λουκ. ιζ΄ , 16 ).
 Δέκα οι λεπροί, της Ευαγγελικής περικοπής, που δέχτηκαν την αγαπητική εκδήλωση  ίασης του Ιησού.
Ένας, αλλοεθνής Σαμαρείτης, επιστρέφει υγιής πλέον, να υποβάλλει τις ένθερμες ευχαριστίες του στον Ευεργέτη του.Οι εννέα δηλώνουν αγνώμονες και πράττουν αχάριστα.
Κι εμείς γινόμαστε καθημερινά δέκτες μιας ανείπωτης αγάπης και αναρίθμητων ευεργεσιών του Θεού, σε πανανθρώπινο επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό :
Η μεταφορά μας από την ανυπαρξία στην ύπαρξη.
Η αφειδώλευτη παροχή χαρισμάτων και δωρεών. «Τι  έχεις, ο ουκ έλαβες, άνθρωπε ; » διερωτάται ο Απ. Παύλος.
Η λεπτομερής  πρόνοια και διαρκής φροντίδα, για τον κάθε άνθρωπο ιδιαίτερα.
Η Σταυρική Του Θυσία για τη σωτηρία του ανθρώπου.
Η συνεχής τροφοδοσία μας με το Σώμα και Αίμα Του.
Η υγεία, δώρο πολύτιμο.
Η περιφρούρησή μας από φύλακα Άγγελο, για την ψυχική μας σωτηρία.
Για όλες τις εμφανείς και αφανείς δωρεές Του ποία η στάση μας ; Πόσες ευχαριστηριακές δοξολογίες και ικεσίες αναπέμπομε ;
Δυστυχώς, η υλιστική απληστία μας, η υπέρμετρη φιλαυτία μας, υποβιβάζει την φιλοθεϊα και μηδενίζει την ευχαριστία. Η αγνωμοσύνη κυριαρχεί. Η άρνηση εδραιώνεται. Η βλασφημία εκτοξεύεται προκλητικά. Η αχαριστία επικρατεί αναλογικά και στους συνανθρώπους.
Η ευχαριστία και δοξολογία προς τον Θεό είναι αναγκαία χρεωστική κίνηση, η οποία μας οικειοποιεί με τον Δωροδότη Κύριο.«Η ευχαριστία εκείνω μεν ( τω Θεώ ) ουδεν προστίθησιν, ημάς δε οικειοτέρους αυτώ κατασκευάζει .»,τονίζει ο Αγ. Ιωαν. Χρυσόστομος. «εν παντί ευχαριστείτε..» (Α΄Θεσ. ε΄,18 ) και τον Θεό και τους συνανθρώπους, προτρέπει ο Απ. Παύλος.-