Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Χαίρε ! Αγ. Νεκταρίου.


 
 
«  Χ Α Ι Ρ Ε ! »
************************
Χαίρε  πρωτοπλάστων  κλέος,  σέμνωμα
                                           και ευκληρία,
Χαίρε    προπατόρων   πόθος   και  χαρά
                                                   η αιωνία.

Χαίρε Αβραάμ η δόξα,η Θεού επαγγελία,
Χαίρε  των  εθνών απάντων Θεία, ΚΟΡΗ,           
                                                    ευλογία.

Χαίρε Ιακώβ η κλίμαξ, και  σκηνή
                                              ηγλαϊσμένη,
Χαίρε    Ααρών  η   ράβδος,  χαίρε   πύλη
                                              κεκλεισμένη.

Χαίρε    ράβδος    η   του   μάννα,  ΚΟΡΗ 
                                            Κεχαριτωμένη,
Χαίρε    θρόνε    του    ΚΥΡΙΟΥ,    άσπιλε
                                                 ηγιασμένη.

Χαίρε   Άχραντε   ΠΑΡΘΕΝΕ, τω  ΘΕΩ
                                        συντηρουμένη,
Χαίρε  φέγγους   του   αδύτου    ΜΗΤΗΡ  
                                     η  δεδοξασμένη.

Χαίρε   όρος  βάτε,  χαίρε   τράπεζα  αγία,
Χαίρε     Κεχαριτωμένη,    Δέσποινά  μου,
                                               ΠΑΝΑΓΙΑ.


Χαίρε   Μοναζόντων   κλέος, και   Οσίων
                                           η  λαμπρότης,
Χαίρε   τείχος   των    παρθένων,  έρεισμα
                                             και  ωραιότης.

Χαίρε    των   ποντοπορούντων  ασφαλής
                                              καθοδηγία,
Χαίρε πολεμουμένων  ειρήνη,ΠΑΝΑΓΙΑ.

Χαίρε    των    πενθούντων   μόνη  ισχυρά  
                                                 παραμυθία,                                          
Χαίρε  κλονιζομένων έρεισμα και           
                                                     σωτηρία.

Χαίρε     μόνη   των    εστώτων   ασφαλής                                                                                        
                                               ορθοστασία.
Χαίρε   των   οδοιπορούντων   η  οδός  εν   
                                                ασφαλεία.


Χαίρε  των   χειμαζομένων, ΘΕΟΤΟΚΕ,
                                               η  γαλήνη,
Χαίρε, ΚΟΡΗ, τεθλιμμένων  η  χαρά  και
                                             ευφροσύνη.-

                                   ( Αγ. Νεκταρίου )

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Έχε το νου σου στο΄΄ΠΑΙΔΙ΄΄.


 Έχε το νου σου στο΄΄ΠΑΙΔΙ΄΄.
***************************

Το ΄΄παιδί΄΄!
Σημείο αναφοράς.
Ελπίδα και προσμονή.
Αγώνας και αγωνία μας.
Η αγνότητά του στο στόχαστρο
                    της προσοχής μας.

Το ΄΄παιδί΄΄!      
Η απλότητά του ελκυστική.
Η καλωσύνη του προσκλητική.
Η ματιά του ολόφωτη.
Το γέλιο του ανυπόκριτο.

Το ΄΄παιδί΄΄!
Αυτό, που κρύβουμε μέσα μας.
Αυτό, που ποθούμε  να  ζούμε.
Αυτό, που είναι το μέλλον μας.
Το υπόδειγμα αγαπητικής ζωής.

Έχε το νου σου, στο΄΄παιδί΄΄,λοιπόν.-    

                        Από την Ποιητική Συλλογή
                          ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ.   Ε.Α.Κ.
       

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Κυρ.Θ΄Ματθ. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ.


ΚΥΡ. Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.(Επί των κυμάτων).
(Ματθ. ιδ΄ , 22 – 34).

Π ρ ό β λ η μ α  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ.

«Θαρσείτε, εγώ ειμί·μη φοβείσθε…ολιγόπιστε ! εις τι εδίστασας ; »(Ματθ. ιδ΄, 27, 31 ).
«Θαρσείτε εγώ ειμί·μη φοβείσθε».  ( Ματθ. ιδ. , 27 ). Η τρικυμία καταπαύει. Η θάλασσα ειρηνεύει. Το θαύμα εμφανώς επιτελείται.
«...ολιγόπιστε ! εις τι εδίστασας;» (Ματθ. ιδ΄, 31 ). Απευθύνεται ο Κύριος στον Απ. Πέτρο και προτείνοντας το χέρι Του καταπαύει την τρικυμία της ολιγοπιστίας του.
Πίστη, η απόλυτη εμπιστοσύνη στην παντοδύναμη, προνοητική και αγαπητική Παρουσία του Θεού.
Απιστία, η απόλυτη απόρριψη της υπάρξεως του Θεού.
Ολιγοπιστία, η αμφιβολία, ως προς τη Θεϊκή βοήθεια και φροντίδα.
Ολιγοπιστία, η ανάθεση των  υποθέσεών μας στον Θεό, αλλά υπό όρους.
Ολιγοπιστία, η προσπάθεια ερμηνείας των πάντων με τη λογική.
Όσο χρόνο ο Πέτρος ατένιζε τον Χριστό επέπλεε. Η απόσυρση του βλέμματός του από τον Κύριο επέφερε και την ολιγοπιστία, την εξασθένιση της πίστεως, το φόβο, τη δειλία, το δισταγμό.
Το λογιστικό, το θυμικό και επιθυμητικό της ψυχής ερεθίζονται από  σατανικές επιθέσεις και προκαλούν βλάσφημους, εκδικητικούς και αισχρούς λογισμούς, αντίστοιχα, αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες. Οι απλοί λογισμοί, αν αγνοηθούν αρχικά, γίνονται χρονίζοντες εμπαθείς και τελικά συγκατάθεση και πράξη.
Μια ανειρήνευτη, λοιπόν, καρδιά συνεπάγεται την ολιγοπιστία.
Η αντιμετώπιση των λογισμών είναι   επιτευκτή   με  τη  διαρκή  νήψη  και εγρήγορση, την αδιάλειπτη προσευχή και την εργασιακή απασχόληση, την καταφρόνηση και αποφυγή των αιτίων και αφορμών και την καταφυγή στις πρεσβείες των Αγίων.
Η κατάπαυση της τρικυμίας της σάρκας και η ειρήνευση της καρδιάς επιτυγχάνονται περίτρανα με την προσευχή και τη νηστεία, την έλευση της Θείας Χάριτος και την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος.
Το ειρηνικό πρόσωπο - άνθρωπος- εγγυάται και μια ειρηνική κοινωνία.
Ας το επιδιώξουμε.-