Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Οι τ ο λ μ η ρ ο ί !
ΟΙ ΤΟΛΜΗΡΟΙΠολλά πρόσωπα πλησίασαν τόν Κύριο στην επί γής πορεία και ζωή Του. Είδαν, εθαύμασαν τις ευεργεσίες Του και δέχτηκαν τη ζωογόνο επιρροή Του. Το στενό προσωπικό Του επιτελείο, η ομάδα των Δώδεκα Μαθητών Του, δέχτηκε πλούσια τη Θεία Χάρη και ανταπέδωκε τα μυροβόλα άνθη της υπακοής και της αγάπης. Οι αντιδράσεις όμως μερικών προσώπων μπροστά στο Θείο Δράμα στάθηκαν απαράμιλλες και θαυμαστές.
Και πρώτη προβάλλει η μορφή του Ιωσήφ του από Αριμαθαίας. Ο άνδρας αυτός πλούσιος, με υψηλό κοινωνικό αξίωμα, βουλευτής, θερμός όμως ακόλουθος του Χριστού, έλαβε το θάρρος, τόλμησε να παρουσιασθεί μπροστά στον Πιλάτο και να υποβάλλει τη θαρραλέα παράκλησή του. Ζήτησε να του δοθεί το Σώμα του Ιησού, του Αθώου κατάδικου, του Μεγάλου Νεκρού, να το ενταφιάσει. Μιά πράξη αγάπης και τόλμης. Μιά ενέργεια, που έθετε σε κίνδυνο τη θέση και την υπόληψη του ευσχήμονα βουλευτή. Πάνω απ' όλα όμως έθεσε τήν αγάπη στον Κύριο, τη βαθειά αναγνώριση της τέλειας αθωότητας του Μεγάλου Διδασκάλου. «Τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού» (Μαρκ. ιε'43).
Το τολμηρό αυτό βήμα απέδωσε το Σώμα του Χριστού στα χέρια του.«Ο δέ Πιλάτος...εδωρήσατο τό σώμα τω Ιωσήφ» (Μαρκ. ιε'45). ΄Ελαβε σινδόνι καθαρό, προσέφερε αρώματα και ο Νικόδημος και αποκαθήλωσαν κι ενταφίασαν το Θείο Νεκρό.

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017