Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Χαίρε ανόρθωσις των ανθρώπων...Β΄Στάσις.

«Χαίρε, ανόρθωσις  των  ανθρώπων·
Χαίρε, κατάπτωσις των δαιμόνων».
( Στάσις Β΄Λ1)Η Θεοτόκος πρωταρχικός συντελεστής της λύτρωσης των ανθρώπων.
Η προσφορά των σπλάχνων της στον Θεό, για να γίνει άνθρωπος, αποτέλεσε ορόσημο στο ιστορικό γίγνεσθαι της ανθρωπότητας.
Η απαρχή της λύτρωσης του ανθρώπου ήταν η Ενανθρώπηση του Λόγου.
Έκτοτε, η Παναγία αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σωτήριο  έργο  γενικά  και  προσωπικά στον κάθε άνθρωπο.
Η παρουσία της, η προστασία της, εμπνέει θάρρος και δύναμη, ελπίδα και ηρωϊσμό κατά τις μάχες, οι οποίες διεξάγονται στη γήϊνη πορεία του ανθρώπου.
Στις πτώσεις του Αγωνιστή γίνεται η βακτηρία, η οποία στηρίζει και ανορθώνει.
Στις νίκες προσφέρει τη χαρά, αλλά και προτρέπει  την ταπείνωση.
Η νίκη του Χριστιανού σηματοδοτεί την ήττα του Διαβόλου.
Οι νίκες του πιστού προδιαγράφουν τον θρίαμβο και εξασφαλίζουν το εισιτήριο, για τη Χώρα του αϊδίου Φωτός.
Αδολεσχώντας στα ίχνη της Θεομητορικής βιοτής ο άνθρωπος, ενστερνίζεται τις αρετές της, εγκολπώνεται την τεχνική του αγώνα και οδηγείται στη νίκη.
Πρότυπο ζωής η Θεοτόκος, για όλους μας, αλλά και οδοδείκτης προς σωτηρίους νομάς, μας ανορθώνει, μας εμψυχώνει, μας οδηγεί στη μετάνοια και μας εξασφαλίζει την περιπόθητη σωτηρία.

΄΄Χαίρε, λοιπόν, συ, που είσαι η ανόρθωση των ανθρώπων·
χαίρε, συ, που είσαι η κατάπτωση των Δαιμόνων΄΄.-Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

"Χαίρε κλίμαξ επουράνιε...Στάσις Α΄.«Χαίρε, κλίμαξ  επουράνιε, δι’ ης  κατέβη  ο  Θεός·
χαίρε, γέφυρα  μετάγουσα  τους  εκ  γης  προς  Ουρανόν».
( Στάσις Α΄Γ3 )

Ο Θεός, Θεός αγάπης, προνοεί, αλλά και επινοεί και εκπονεί σχέδια αγαπητικά. Η ανάπλαση της Δημιουργίας, η ανακαίνιση του προσώπου, η ανόρθωση της πεπτωκυίας φύσεως, η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, με στόχο την επαναφορά του ανθρώπου στο χώρο του Παραδείσου, είναι προτεραιότητα του Θεού.
Ο Θεός Λόγος αυτοπροσφέρεται εκούσια, ολόθυμα,να πραγματοποιήσει μία  επανάσταση ειρήνης, να υλοποιήσει μία ΄΄μετανάστευση αγάπης΄΄.
Στο σωστικό αυτό εγχείρημα της καθόδου του Θεού στη γη, απαιτείτο μία ΄΄επουράνιος κλίμαξ΄΄, μία ουράνια σκάλα, διά της οποίας ο Θεός θα κατέβαινε στη γη.
Η Κεχαριτωμένη Κόρη της Ναζαρέτ, η Μαριάμ, αποτελεί το υποκείμενο επιλογής του Θεού. Είναι Εκείνη, η οποία αποδέχεται την πρόταση - πρόσκληση του Θεού, για τη μετοχή της στο σχέδιό Του, δηλαδή να αναδειχθεί Μητέρα του Θεού, να γίνει η σκάλα, διά της οποίας ο Θεός θα κατέβει στη γη, θα ενανθρωπίσει.
Ταυτοχρόνως, η Παναγία, αναδεικνύεται Θεοτόκος, Μητέρα του Θεού, αλλά και Μητέρα του κάθε ανθρώπου.
Η Παναγία μας, με τη μητρική καρδιά υπερπληρωμένη αγάπης, αποβαίνει η γέφυρα, η οποία μεταφέρει τους ανθρώπου από τη γη  στον ουρανό.
Η Θεοτόκος, έκτοτε, πρεσβεύει αδιάλειπτα στον Υιό της, για τη σωτηρία  εκάστου  ανθρώπου.
Εκείνη, ενισχύει δυναμικά, ενδυναμώνει αποτελεσματικά, καθοδηγεί μεθοδικά, προσφέρεται υποδειγματικά, ώστε ο άνθρωπος περνώντας μέσα από την αυτογνωσία, ενεργοποιώντας την αυτομεμψία, να οδηγείται στην μετάνοια. Τοιουτοτρόπως επιτυγχάνει την ταπείνωση, βιώνει  την  αγάπη, συμμετέχοντας στην Ασκητική και Μυστηριακή βιοτή. Ο στόχος της αγιότητας κατορθώνεται, εφ’όσον πραγματώνεται η κάθαρση της καρδιάς και επέρχεται ο φωτισμός του νου.

΄΄Χαίρε, λοιπόν, διότι είσαι η επουράνιος κλίμαξ, διά της οποίας κατέβηκε ο Θεός στη γη· χαίρε, διότι είσαι η γέφυρα, η μεταφέρουσα τους εκ γης πλασθέντας ανθρώπους εις τον Ουρανό΄΄.-Εγερτήριο Μήνυμα Σαρακοστής!!!

                                                       Κ α λ ή    σ α ρ α κ ο σ τ ή !!!