Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ   ΑΓΙΑΣ   ΣΚΕΠΗΣ.

                     
Τη Σκέπη Σου τη Θεία και κραταιά, προσφεύγομεν Παρθένε καί αιτούμεν καταφυγήν, εν πόνοις καί κινδύνοις και θλίψεσιν ποικίλαις, και πειρασμοίς του βίου και περιστάσεσι.-


Πάντες ανυμνήσωμεν οι πιστοί, Κυρίαν Θεοτόκον την Μητέρα Υιού Θεού. Πρέσβειραν του κόσμου, καταφυγήν και Σκέπη, Μεσίτριαν προς Λόγον, υπερυμνήσωμεν.-


Πάντες ανυμνήσωμεν οι πιστοί, την Αγίαν Σκέπην, προστασίαν την κραταιάν. Την Δέσποιναν του κόσμου, την Στρατηγόν του Εθνους, την προσφιλή Μητέρα, καθικετεύσωμεν.-

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Ειρήνη! Αγαθό πολύτιμο.


 ΚΥΡ. Ζ΄  ΛΟΥΚΑ. ( Λουκ. η΄ , 41 – 56 )

ΕΙΡΗΝΗ ! Αγαθό πολύτιμο.

            «Πορεύου εις ειρήνην.»(Λουκ. η΄ , 49).
       Ειρήνη! Την ειρήνη εξυμνούν οι άνθρωποι, την ειρήνη επιζητούν, την ειρήνη ποθούν και αυτήν επιδιώκουν. Και όμως ειρήνη δεν έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι.Εστίες πολέμου πάντοτε υπάρχουν και η υφήλιος συνταράσσεται. Οι οικογένειες διαλύονται. Οι κοινωνίες αντιμάχονται ιδιοτελικά. Οι άνθρωποι είναι ανειρήνευτοι.
      Ο Κύριος προτρέπει ειρηνικά: «Πορεύου εις ειρήνην» και μακαρίζει τους ειρηνοποιούς. Ο ίδιος προσωπικά έγινε ο φορέας της ειρήνης στη γη, εφ’ όσον Εκείνος είναι ο Αρχηγός της ειρήνης και εν τούτοις την ειρήνη δεν  ιδιοποιηθήκαμε, αλλά παραμένουμε διαρκείς αναζητητές.
            Η ειρήνη δώρο του Θεού, καρπός του Αγίου Πνεύματος.
         Ο άνθρωπος, που βιώνει την καταλλαγή με τον Θεό, ειρηνεύει εσωτερικά και εκφράζεται αγαπητικά εξωτερικά.
Ειρηνεύουμε  εσωτερικά  όταν  πιστεύουμε  ακράδαντα  στον Θεό και τηρούμε απαρέγκλιτα τις εντολές Του. Τότε γινόμαστε Κατοικητήρια Θεού, ο Χριστός εισέρχεται μέσα μας, που είναι η ειρήνη και  συνεπώς είμαστε ειρηνικοί.
Η δική μας ειρήνη αντανακλά στους αδελφούς μας και οι διαπροσωπικές σχέσεις μας είναι ειρηνικές, ειρηνοποιές.
Βέβαια προϋποθετικά απαιτείται έμφλογη από αγάπη καρδιά, που να διαθέτει αυτοθυσιαστική διάθεση, αυταπαρνητική πρόθεση, μακροθυμία, αφιλαυτία και ταπείνωση.
         Η ειρήνη δεν είναι κατάσταση εξωτερική, αλλά υπόθεση εσωτερική. Απαιτείται αγώνας απαράμιλλος, για την κάθαρση της καρδιάς, για την τιθάσσευση των λογισμών.
         Η  επίτευξη  της  προσωπικής, εσωτερικής  ειρήνης  θα  επιφέρει  και την ειρήνη στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις σχέσεις των λαών.-
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Αγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης.
26/10   ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Θεσσαλονίκη η γενέτειρα του Δημητρίου. Αξιωματικός του στρατού γενναίος, αλλά και στρατιώτης Χριστού πανένδοξος.  Πιστεύει   στο  Χριστό,  αγαπά το Χριστό  και διδάσκει για  το  Χριστό. Η δράση του απλώνεται σ  ὅλη την πόλη.  Η γνωστοποίησή της  στον Αυτοκράτορα Διοκλητιανό προκαλεί οργή. Καλείται προς απολογία. Η δήλωσή του είναι θαρραλέα και  κατηγορηματική. Φυλακίζεται άμεσα.
Στούς   αγώνες,  που   διεξάγονται  τότε, οι  ειδωλολάτρες  προκαλούν   τούς χριστιανούς με έναν γιγαντόσωμο άνδρα τον  Λυαίο.  Ο Νέστορας, νέος και ωραίος, έρχεται  στη  φυλακή, στον  γνωστό  του Δημήτριο  και επιζητεί τις προσευχές του. Ο Δημήτριος τον ασφαλίζει με το σημείο τού  Σταυρού  και τις  προσευχές του  και προσέρχεται στον στίβο.
Ο  μικρόσωμος Νέστορας  τολμά νά  αναμετρηθεί  με τον γιγαντόσωμο Λυαίο.   '' Θεέ του Δημητρίου, βοήθει μοι ! '' αναφωνεί  και  ορμά ακάθεκτος  εναντίον του. Με ένα  χτύπημα  καίριο  τον  αφήνει νεκρό.  Ο Διοκλητιανός ωρύεται. Διατάζει αμέσως τον αποκεφαλισμό  τους.
Δύο  Μάρτυρες  Χριστού  προσφέρουν τη ζωή τους στον Κύριο.-


ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Δεύτε ανυμνήσωμεν  οι πιστοί, Δημήτριον Μέγαν, Μυροβλήτην, θαυματουργόν. Αγλάϊσμα Μαρτύρων και κλέος των Αγίων, ημών θερμόν προστάτην, πρέσβυν ακοίμητον.-Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Αγιος Αρτέμιος.


ΑΓΙΟΣ   ΑΡΤΕΜΙΟΣ


Ζει στο Βυζάντιο, ο Αρτέμιος. Πολιτικός είναι άριστος. Χριστιανός είναι θεοσεβής. Αγωνιστής είναι πανευκλεής. Τα χαρίσματα πολυποίκιλα. Ο Μ. Κων/νος τον επισημαίνει και τον αναδεικνύει πατρίκιο και τον διορίζει δούκα και αυγουστάλιο Αλεξανδρείας. Οι επιδόσεις του άριστες.
Είναι όμως και φλογερός  Χριστιανός. Παρακολουθεί  τη σκληρή στάση του Ιουλιανού του Παραβάτη κατά των Χριστιανών και σημειώνεται  συνειδησιακή εξέγερση. Η υπεράσπιση των Χριστιανών Μαρτύρων επιτακτικό του καθήκον. Πρωταρχική του κίνηση η  θερμή ικεσία προς τον Κύριο:   Κύριε, σταθεροποίησε τη σκέψη μου, ισχυροποίησε τη θέλησή μου, δυνάμωσε το θάρρος μου, κατεύθυνε τα διαβήματά μου προς ομολογία.     
Όντως, πανέτοιμος, δυνάμει Θεού, αναχωρεί, για την Αντιόχεια. Παρουσιάζεται πάραυτα και αυτόκλητα στον Ιουλιανό και τον ελέγχει παρρησιακά, για τις παράνομες κινήσεις του κατά των Χριστιανών. Ο Ιουλιανός καταπλήσσεται από τη στάση του αξιωματούχου. Τον συλλαμβάνει άμεσα και τον μαστιγώνει βάναυσα. Το σώμα πληγώνεται. Οι σάρκες σχίζονται. Τα κόκκαλα θρυμματίζονται. Αιμόφυρτος ο γενναίος Ομολογητής διακηρύσσει την αληθινότητα του Τριαδικού Θεού. Ο αποκεφαλισμός επέρχεται. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα εισέρχεται στα Ουράνια Σκηνώματα, για ατέρμονες απολαύσεις. Το ιερό του λείψανο παραλαμβάνει η Διακόνισσα Αρίστη και το μεταφέρει στην Κων/πολη, στον Ι. Ν. του Τιμίου Προδρόμου. Τιμάται από τους πιστούς στις 20 Οκτωβρίου.

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Μεγαλομαρτύρων συνώνυμος, και των Αθλοφόρων ο  ασύγκριτος  μαχητής.   Αρτέμιος  θεόφρων, ο θαυμασμός Αγγέλων, καταφυγή πιστών τε, και αγαλλίαμα.-