Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Αφιέρωμα σ' Εκείνη !!!

  Αφιέρωμα σ' Εκείνην !

΄΄Χαίρε  εγκαλλώπισμα,
παντός  υπέρτερον  κάλλους.
Χαίρε  σεμνόν  δώρημα,
τιμής  πάσης  Άχραντε  υψηλότερον.
Αστέκτου  Θεότητος, όλης  δοχείον,
Σωτηρία  μου  Πανύμνητε,
παρηγορία  μου,
ζωή, φως, ελπίς, θυμηδία  μου`
πνοή  μου, προστασία  μου,
μεσίτις, γαλήνη  και  καύχημα,
ύμνος  και  χαρά  μου,
τροφή  μου, βοηθός  και  φωτισμός,
αγιασμός  και  λαμπρότης  μου,
δόξα  και  επίσκεψις.΄΄

(Αγ. Ιωαν. Δαμασκηνού
     Προσόμοιον  Ηχ. πλ. Β΄
         Εκ  του Θεοτοκαρίου)

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Αφιέρωμα στην Κυρία Θεοτόκο
Αφιέρωμα στην Κυρία Θεοτόκο

Χαίρε  Θρόνε  πυρίμορφε  του  Θεού.
Χαίρε  Κόρη  Καθέδρα  βασιλική,
Κλίνη  πορφυρόστρωτε,
Χρυσοπόρφυρε  Θάλαμε,
Χλαμύς  αλουργόχροε,
τιμαλφέστατον  Τέμενος,
αστραπηφόρον  Άρμα,
Λυχνία  πολύφωτε,
Χαίρε  Θεοτόκε,
Δωδεκάτειχε  Πόλις
και  Πύλη  χρυσήλατε
και  Παστάς  αγλαόμορφε,
αγλαόχρυσε  Τράπεζα,
Θεοκόσμητον  Σκήνωμα.
Χαίρε  ένδοξε  Νύμφη  ηλιοστάλακτε.
Χαίρε  Μόνη  ψυχής  μου  ευπρέπεια.
                           
                             ( Θεοτοκίον)

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Η Αγία παρθενομάρτυς Αγαθονίκη.


10/8  ΑΓ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ, παρθενομάρτυς.

Μαρτύρων ο Χορός, περίλαμπρος, καταυγάζει το Ουράνιο στερέωμα. Ο Τριαδικός Θεός ευφραίνεται με την παρουσία τους. Η πλειάδα των Αγίων αγάλλεται. Οι Άγγελοι συγχορεύουν. Οι πιστοί  σεμνύνονται και επιζητούν και ελπίζουν  στην ακατάπαυστη  πρεσβεία τους.
Ανάμεσα στους  Μάρτυρες και η παρθενομάρτυς Αγαθονίκη. Ζει στην Καρχηδόνα. Γνωρίζει το Χριστό και συστρατεύεται  εκούσια στην επίλεκτη  στρατεία Του. Εργάζεται, για την  πύκνωση της φάλαγγας του Χριστού. Δίνει καθημερινά τη μαρτυρία του Ιησού, την ομολογία της πίστεως. Οι εχθροί της Εκκλησίας μαίνονται. Η δράση  της  γνωστοποιείται. Συλλαμβάνεται, ομολογεί σθεναρά, βασανίζεται σκληρά και θανατώνεται βάναυσα. Το σώμα  πληγώνεται. Η ψυχή απελευθερώνεται. Κληρονόμος της Βασιλείας Του αδιαμφισβήτητη.-


Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Η Μεταμόρφωση του Κυρίου
Η   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ   του  ΚΥΡΙΟΥ .    
       
Θαβώρ! Ανάβαση στην κορυφή του όρους του  Ιησού, με επίλεκτη συνοδεία: ΄΄Πέτρο, για τη φλογερή αγάπη του προς τον Κύριο και την ένθερμη πίστη του. Ιάκωβο, για τη δυναμική προκλητική παρουσία του προς τους Ιουδαίους. Ιωάννη, για τις πολλές αρετές του και την αγάπη του Ιησού προς αυτόν΄΄, κατά τους Αγίους Πατέρες. Στόχος της ανάβασης η προσευχητική ανάταση της ψυχής, η εμπέδωση της πίστεως στη Θεότητά Του και η ενίσχυση του φρονήματος των Μαθητών.
Τότε  εκτυλίσσεται ένα   εξαίσιο θέαμα, με το ξύπνημα των κατάκοπων μαθητών Του. Σημειώνεται η Μεταμόρφωση  του  Ιησού· ΄΄το  Πρόσωπό  Του διαλάμπει ως ήλιος, τα δε ιμάτιά Του γίνονται πάλλευκα ως το φως΄΄και ταυτόχρονα ΄΄ νεφέλη φωτεινή, η παρουσία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος κυκλώνει αγαπητικά  τους Μαθητές και πυροδοτεί μία ηρωϊκή έξοδο από τον εγωκεντρισμό, για να σημειωθεί στη συνέχεια η αποκάλυψη του Αγιοτριαδικού  Μυστηρίου.

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Κυρ. Η΄Ματθ. Ενότητα και διαιρέσεις.


ΚΥΡ. Η΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ  Χορτασμός πεντακισχιλίων (Α΄ , Κορ. α΄,10 – 17)

ΕΝΟΤΗΤΑ  και ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ.

 «Παρακαλώ…ίνα το αυτό λέγητε πάντες  και  μη  η  εν υμίν  σχίσματα.»(Α΄Κορ. α΄,10 ).
Η πτώση των Πρωτοπλάστων επέφερε στο ανθρώπινο γένος τη φθαρτότητα, τη θνητότητα, την πτωτική τάση. 
Η πτώση, κίνηση εγωϊστική, διαιωνίζεται. Ο εγωϊσμός εμφιλοχωρεί στον άνθρωπο και προκαλεί συνέπειες ολέθριες. Οι αυτόνομες εγωκεντρικές ενέργειες είναι διασπαστικές και αποκαλύπτουν την απουσία του Παναγίου Πνεύματος, που ενοποιεί τα «διεστώτα. »
Η ενανθρώπηση του Χριστού διέγραψε τροχιά ενωτικού έργου.Στο Θεανδρικό Του Πρόσωπο ενοποιήθηκε ο άνθρωπος με το Θεό, οι Άγγελοι με τους ανθρώπους, το άκτιστο με το κτιστό.
Η αναδημιουργία της κτίσης, η αναγέννηση του ανθρώπου, με την κάθαρση των παθών, έδωκε το έναυσμα στο Άγιο Πνεύμα να προσδώσει τον φωτισμό του νου,  την αγιότητα, να ενεργοποιήσει την ενωτική Του δύναμη.
Η μεταμόρφωση των παθών μετέτρεψε το άτομο σε πρόσωπο. Η άκτιστη ζωοποιός ενέργεια του Θεού ενοποιεί τα πρόσωπα. Αυτή την οντολογική ενότητα των προσώπων υποβλέπει, φθονεί ο Διάβολος και ενεργεί διασπαστικά, εφ’ όσον του παραδώσουμε τη θέλησή μας. Αν εμείς διαθέτουμε ορθόδοξο φρόνημα και καθολικό ήθος θα αποδεχόμαστε όλα τα χαρίσματα, τα οποία ο Παράκλητος αλάθητα και αδιάκριτα χορηγεί.
Προσέτι, θα αναγνωρίζουμε τη διακονία όλων στο χώρο της Εκκλησίας, χωρίς να απολυτοποιούμε χαρίσματα και να αυτονομούμε  χαρισματούχους.
Η άρνηση ενός χαρίσματος συνιστά βλασφημία κατά του Χορηγού Αγίου Πνεύματος.
 Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει και εμπνέει και δεν έχουμε δικαίωμα να το αμφισβητήσουμε. Η πνευματική μας νηπιότητα και ανωριμότητα συντελεί στην παραγνώριση της καθολικότητας της Εκκλησίας. Τις τραγικές συνέπειες της διαίρεσης βιώνει ο άνθρωπος. Οι φατρίες και τα σχίσματα χαροποιούν τον διαιρεσιάρχη Διάβολο.
Η ευθύνη είναι προσωπική. Η μεταστροφή μας θα σηματοδοτήσει και την ενότητα.-