Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Αγιος Ιωάσαφ, ο νέος Οσιομάρτυρας.

26/10   ΑΓ. ΙΩΑΣΑΦ, ο νέος Οσιομάρτυρας.

    Το Χορό των Οσιομαρτύρων απαρτίζουν υπάρξεις φλογερές, με πυρίφλεκτες καρδιές και διακαή πόθο μαρτυρίου. Ιχνηλάτες των Μαρτύρων αποτελούν τη Χορεία των Οσιομαρτύρων.
            Ανάμεσά τους ευδιάκριτη θέση κατέχει ο Νέος Οσιομάρτυρας ΙΩΑΣΑΦ. Μαθητής αφοσιωμένος του Πατριάρχη Κων/πόλεως Νήφωνα, αναδεικνύεται και πανάξιος μιμητής του. Δρομέας στο στίβο της αρετής φθάνει σε ύψη τελειότητας. Βιώνει την τέλεια αγάπη, εμφορείται από βαθειά ταπείνωση , καθορίζει, ως στάση ζωής τη μετάνοια. Επιτυγχάνει την κάθαρση της καρδιάς και εναγιοποιείται. Ο φωτισμός του νου πυροδοτεί την καρδιά, για επιζήτηση  μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου κατακαίει το είναι του.
            Η εκδημία του διδασκάλου του, Οσίου Νήφωνα, σηματοδοτεί και την προσωπική του εκκίνηση, για την εκζήτηση του μαρτυρίου. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στο κριτήριο των Τούρκων. -  Είμαι Χριστιανός!   δηλώνει εμφαντικά. -  Ο Τριαδικός Θεός, που πιστεύω είναι ο αληθινός Θεός. Η ενσάρκωση του Χριστού έδωκε σε μένα τη δυνατότητα της σωτηρίας. Είναι Θεός αγάπης και Τον λατρεύω και δεν Τον απαρνούμαι!  Η αντίδραση άμεση. Συλλαμβάνεται, βασανίζεται βάναυσα και αποκεφαλίζεται, στις 26 Οκτωβρίου 1536.
            Ένας ακόμη Οσιομάρτυρας συναριθμείται στον  πανευκλεή  Χορό  των  Μαρτύρων.-


Μεγαλυνάρια Αγίου Δημητρίου Μυροβλήτου
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ   ΑΓΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ

            Μεγαλομαρτύρων κλεινός βλαστός, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ προστάτης, και αμέριστος αρωγός. Θεσσαλονικέων, το καύχημα και κλέος, και πάντων των Ελλήνων, το αγαλλίαμα.-
                
                                                     *   *   *
          Δεύτε  ανυμνήσωμεν   οι  πιστοί,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  Μέγαν, Μυροβλήτην, θαυματουργόν. Αγλάϊσμα Μαρτύρων και κλέος των Αγίων, ημών θερμόν προστάτην, πρέσβυν ακοίμητον.-


Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

19/10 Άγιος Σαδώθ Επίσκοπος και 120 Μάρτυρες.

19/10  ΑΓΙΟΣ   ΣΑΔΩΘ, Επίσκοπος και 120 Μάρτυρες.

 Βρισκόμαστε στην Περσία, το 33 μ.Χ., όταν βασιλεύει ο Σαπώρ. Στην πρωτεύουσα υπάρχει ένα ποίμνιο Χριστιανών, το οποίο διαποιμαίνεται θεοφιλώς από το θεοπρόβλητο Επίσκοπο  Σαδώθ.Ο Σαδώθ, ευρισκόμενος εις   ΄΄τύπον και τόπον Χριστού΄΄  , διαθέτει βαθειά πίστη στο Θεό, διάπυρη αγάπη σ’ Εκείνον και έχει επίγνωση της υψηλής αποστολής του.
Με στόχο τη σωτηρία των πιστών  μεριμνά ποικιλότροπα για την τροφοδοσία των ψυχών. Αγωνίζεται, για να κερδίσει ψυχές και δε διανοείται να απωλέσει. Η προσωπική του θεοσέβεια προκαλεί για μίμηση. Η φιλανθρωπία του, έκφραση πατρικής αγάπης, εξασκείται αφειδώλευτα και αδιάκριτα. Τοιουτοτρόπως πιστοί και άπιστοι απολαμβάνουν των  ευεργεσιών.
Η αγάπη διάχυτη ευφραίνει το Θεό, αλλά ταυτόχρονα  ενοχλεί  το  σατανά. Οι ιερείς των Περσών, οι Μάγοι, εξαπολύουν συκοφαντική επίθεση  εναντίον του Σαδώθ, για ειρωνική στάση προς το βασιλιά. Ο βασιλιάς, με τον υπερφίαλο εγωϊσμό της εξουσίας, διατάσσει άμεσα τη σύλληψή του. Η απαίτηση είναι αμετάκλητη:
 -  Σαδώθ, αν θέλεις να ζήσεις, πρέπει να αρνηθείς το Χριστό. 
 -΄΄ ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ος δ’ αν απολέση  την  ψυχήν αυτού ένεκεν εμού, ευρήσει αυτήν΄΄. (Ματθ. 16, 25), αντηχεί στο είναι του το μήνυμα του Ιησού. Ανεπίστροφα  και  σθεναρά  απαντά:   -
- Ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και δεν Τον αρνούμαι. Ο θάνατος θα με φέρει συντομώτερα κοντά Του!  
Ο βασιλιάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του.
            Συμμάρτυρες και 120 Χριστιανοί. Όλοι, τροπαιοφόροι Ομολογητές, προσέρχονται  στο στεφοδότη Κύριο, για την παραλαβή του αφθάρτου  στεφάνου ατελεύτητης δόξας.-Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

12/10. Αγιοι:Τάραχος, Πρόβος. Ανδρόνικος.

12/10 ΑΓΙΟΙ:  ΤΑΡΑΧΟΣ, ΠΡΟΒΟΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ.

           Τρεις Μάρτυρες Χριστού. Τρεις στρατιώτες πανευσεβείς.
Ο Τάραχος, βλαστός της Ιλλυρίας.
Ο Πρόβος, γόνος της Παμφυλίας.
Ο Ανδρόνικος Εφέσιος.
Και οι τρεις εντρυφούν στην Αγία Γραφή και αγωνίζονται, για την υλοποίηση των ευαγγελικών εντολών. Η φλόγα της πίστεώς τους κατακαίει και τη μεταδίδουν με τόλμη.
 Συλλαμβάνονται, για τη δράση τους, από τον έπαρχο Ταρσού Μαξέντιο. Ομολογούν  με παρρησία.
Ο Τάραχος, αν και  υπερήλικας, βροντοφωνεί:   Οἱ σωματικές μου δυνάμεις  άτονες, αλλά οι ψυχικές ακμαίες. Δεν με τρομάζουν τα μαρτύρια, ούτε και ο θάνατος. 
            Ο Πρόβος ομολογεί επίσης σθεναράΜαρτυρώ, για την αγάπη του Χριστού μου και δεν Τον αρνούμαι! 
            Ανδρεία και η απάντηση του Ανδρονίκου:  Δεν με φοβίζει τίποτε. Μένω πιστός μέχρι θανάτου! 
            Ο Μαξέντιος μένει εμβρόντητος, από το  θάρρος των  υποψηφίων Μαρτύρων. Διατάσσει την εκδορά της κεφαλής του Τάραχου και την εκβολή  των ματιών του. 
Τελικά  και  οι  τρεις  αποκεφαλίζονται  και  εισέρχονται  νικηφόροι  στα Ουράνια Σκηνώματα.-Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Συννεφιές...

 ΣΥΝΝΕΦΙΕΣ…

Συννεφιές…

Γκρίζα  σύννεφα  παίζουν  κρυφτούλι
                    με  τον  ολόλαμπρο  ήλιο.
Προάγγελος  βροχής ;
Προμήνυμα  καταιγίδας ;
Ό,τι  και  να  γίνει  το  ουράνιο  τόξο
                            είναι  σε  επιφυλακή.
Σφυρίζει  τον  τερματισμό.
Δείχνει  την  κατάπαυση,
            την  αναστολή  της  μπόρας.

Συννεφιές…
Σύννεφα  και  στον  ψυχικό  κόσμο
                                του  ανθρώπου.
Πειρασμικές  καταιγίδες.
Αναταράξεις  ισχυρές.
Ο  προσευχητικός  δίαυλος         
                     ενεργοποιείται.
Η  απελευθέρωση  επιτελείται.-

                                              Από την ποιητική Συλλογή


                                            ΄΄Δροσοσταλίδες΄΄ Ελ.Α. Κλ.