Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Μ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α.

ΚΥΡ. Μετά τα ΦΩΤΑ. ( Ματθ. δ΄ , 12 – 17 )
ΜΕΤΑΝΟΙΑ.


΄΄Μετανοείτε῾ ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών.΄΄( Ματθ. δ΄, 17 ).
Ο Θεός Λόγος δρα κατά την Π. Διαθήκη και οι Προφήτες, με προεξάρχοντα τον «μείζονα των Προφητών», τον Ιωάννη, διατυπώνουν, εμφαντικά, κηρύγματα μετανοίας.
Ο Θεός Λόγος ενανθρωπίζει και κηρύττει την έναρξη του σωστικού έργου Του με το προσκλητήριο μήνυμα της μετανοίας.
Οι Απόστολοι δρουν ιεραποστολικά και απευθύνουν προσκλήσεις μετανοίας.
Η μετάνοια, συνεπώς, πρωταρχικός συντελεστής της σωτηρίας του ανθρώπου.
«..ει μη ταύτην ( την σωτηρίαν ) διά της διηνεκούς μετανοίας επισπασόμεθα.»(Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς).
Η μετάνοια οδός ασφαλής προς τη Βασιλεία των ουρανών.
Η μετάνοια «αρχή, μεσότης και τέλος της κατά Χριστόν πολιτείας.»
Η μετάνοια προϋποθέτει Θεία Χάρη και συνεπάγεται Θεία Χάρη.
Η Θεία Χάρη, άκτιστη ενέργεια του Θεού, χορηγείται από το Άγιο Πνεύμα σ’ εκείνον, που μετανοεί.
Η αμαρτία σηματοδοτεί την απομάκρυνση από τον Θεό, την απώλεια της Θείας Χάριτος και τη ζόφωση.
Η μετάνοια είναι μία καθολικά μεταστροφική πορεία, μία αλλαγή νου και βίου.
Η μετάνοια χαριτώνει και ζωοποιεί τον άνθρωπο.
Η μετάνοια ισόβια κίνηση, επακόλουθο της διαρκούς αναζήτησης της Βασιλείας των ουρανών.
Η Θεία Χάρη φωτοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξ
η, ώστε να επισημαίνει τα πάθη, να βιώνει τη ζοφερή ερήμωση και να πραγματοποιεί την αλματώδη κίνηση της μετανοίας.
Η μετάνοια κατακαίει τις αμαρτίες, αλλά ταυτόχρονα φωτίζει, αναλογικά, με το άκτιστο Φως.
Δώρο Θεού, λοιπόν, η μετάνοια. «Σπέρμα γαρ Θείον υπάρχει σαφώς η κατά Θεόν λύπη.»( Αγ. Μάξιμος).
Η Θεία Χάρη
προπορεύεται και πρωταγωνιστεί, λαμβάνει πρωτοβουλίες και προσφέρει ενθάρρυνση και ενίσχυση και διάθεση αυτομεμψίας, στον Αθλητή του Χριστού.
Η βίωση της μετανοίας εκφράζεται με την απαρέγκλιτη τήρηση του Ευαγγελικού Νόμου
, επιτυγχάνεται με την αμέριστη βοήθεια της Θείας Χάριτος και οδηγεί στην κοινωνία με τον Θεό.
Ο άνθρωπος, που μετανοεί βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού, ζει την αγάπη Του και αγωνιά για τη διατήρησή της.
Ο άνθρωπος, που μετανοεί ζει την «εν Χριστώ» ζωή, φθάνει στην αυτογνωσία, βιώνει την αυτομεμψία και αυξάνει τη μετάνοια, αφού αυτοπροσφέρεται στην Θεία Χάρη.
Η Θεία Χάρη παραμένει ενεργός,όταν βιώνεται η νήψη και η προσευχή,η ταπείνωση και η αγάπη. Τότε και η μετάνοια αποβαίνει ζωοποιός, διαρκής και σωτήρια.-