Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

΄΄Ην δε Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού και εσθίων ακρίδας και μέλι άγριον.» ( Μαρκ. α΄ , 6 ).
ΙΩΑΝΝΗΣ ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ !
Το Θεϊκό λυχνάρι. Εκείνος, που έζησε στην άσκηση και προετοίμασε το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού.
ΙΩΑΝΝΗΣ και ΙΗΣΟΥΣ ! Δυό Πρόσωπα με κοινωνία.
Έρημος και κοινωνία. Και τα δυό αλληλοπεριχωρούνται.
Η έρημος προσφέρει το ιδανικό κλίμα για την κάθαρση της καρδιάς και εξασφαλίζει την αληθινή κοινωνία με το Θεό και τους ανθρώπους.
Το ορθόδοξο ήθος είναι ασκητικό και βιώνεται από όλους τους πιστούς, Μοναχούς και λαϊκούς.
Η ασκητική της Ορθοδοξίας συνεπάγεται την απαρέγκλιτη τήρηση των εντολών του Χριστού και την ελευθερία από τη δουλεία των κτισμάτων.
Η κατάχρηση των υλικών αγαθών υποδουλώνει, ενώ η χρήση απελευθερώνει.
Ο αγώνας κατά των παθών : Της φιληδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας
, που διεξάγουν αναλογικά, Μοναχοί και λαϊκοί, συνιστά τον ασκητικό τρόπο ζωής.
Η βίωση της λατρείας και της άσκησης επιφέρει την κάθαρση της καρδιάς, το φωτισμό του νου, τη θέωση.
Ο ορθόδοξος ασκητικός τρόπος ζωής επιφέρει την Χριστοποίηση
. Είναι ο μοναδικός δρόμος, για όλους, που οδηγεί στο Χριστό, στη σωτηρία.
Το ορθόδοξο ήθος συνεπάγεται την «εν Χριστώ» ελευθερία και την κατάλυση της δουλείας.
Συνεπώς, η Ασκητική μορφή του Τιμίου Προδρόμου προτείνει τον ασκητικό τρόπο ζωής κάθε ορθοδόξου χριστιανού, ώστε να πετύχει τη θέωση.-