Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Ο Μ Η Ν Υ ΜΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ.
ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ.

΄΄ Ίησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον` ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε`…» ( Μάρκ. ιστ. , 6 ).«Ο Κύριος αναστήθηκε!», ήταν το χαρμόσυνο αγγελικό μήνυμα προς τις γυναίκες Μυροφόρες.
Τον Αδάμ πρώτη τον είδε η Εύα, ευθύς μετά τη δημιουργία της. Και τον νέο Αδάμ, τον Χριστό Αναστάντα, Τον πρωτοαντίκρισαν οι Μυροφόρες γυναίκες.
Η Εύα έφερε το μήνυμα της πτώσης στον Αδάμ, τον άνδρα. Και οι Μυροφόρες γυναίκες έφεραν το μήνυμα της Αναστάσεως στους Αποστόλους, τους άνδρες.
Τοιουτοτρόπως η γυναίκα επιτυγχάνει την αποκατάστασή της, ως φύλο, τόσο με την πρωτοστατική αγγελιοφορία, όσο και με την ανάληψη της Θεομητορικής αποστολής της Πάναγνης Κόρης της Ναζαρέτ, Μαρίας.
Η ισοτιμία των φύλων είναι γεγονός, είναι μια επανάσταση, που προέκυψε μέσα από την Ανάσταση.
Οι Μυροφόρες γυναίκες διέθεταν ανδρεία και τόλμη, θάρρος και παρρησία, τα οποία πηγάζουν από τη βαθιά πίστη στον Θεό, τη φλογερή αγάπη σ’ Εκείνον, την ακατανίκητη ελπίδα στη Θεϊκή ευσπλαχνία.
Οι Μυροφόρες γυναίκες απέρριψαν τη λογική, που υπολογίζει και δειλιάζει και επέρριψαν το βάρος στην καρδιά, που αγαπάει και προχωρεί.
Οι Μυροφόρες γυναίκες τόλμησαν να φθάσουν μέχρι τον Τάφο του Διδασκάλου και αμείφθηκαν μοναδικά και ανεπανάληπτα. Έγιναν οι Πρώτες Μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού.
Οι γυναίκες εκείνες προσέτρεξαν στον Τάφο, για να προσφέρουν το μύρο της αγάπης τους σ’ Εκείνον. Η ανταμοιβή των Μυροφόρων γυναικών, για την αγαπητική τους αυτή κίνηση, ήταν να δεχθούν μονίμως στην καρδιά τους τον Χριστό, μύρο ακένωτο και η Χάρη Του να περιλούσει το είναι τους.
Μυροφόροι όλοι οι Άγιοι, οι αγωνιστές της μεταμόρφωσης των παθών σε αρετές, οι μαχητές «των γονάτων», της αδιάλειπτης προσευχής.
Μ υ ρ ο φ ό ρ ο ι όλοι έχομε τη δυνατότητα να γίνουμε, εφ’ όσον κατεργαζόμαστε την κάθαρση της καρδιάς, απεργαζόμαστε τον φωτισμό του νου και στοχεύομε την Θέωση.-

Κυριακή, 12 Απριλίου 2015