Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου28.7  ΟΣΙΑ  ΕΙΡΗΝΗ   Χρυσοβαλάντου

Γέννημα  της  Καππαδοκίας  και  καρπός   ευγενών  γονέων  η  Ειρήνη. Όμορφη και ενάρετη ελκύει  τον  πρίγκηπα  Μιχαήλ, γυιο της Βασίλισσας  Θεοδώρας και είναι υποψήφια σύζυγός του.
Κατευθυνόμενη  προς το Βυζάντιο, στον Όλυμπο, συναντά  τον προορατικό Γέροντα  Ιωαννίκιο και  πληροφορείται  τη  μελλοντική  της  πορεία.  ΄Οντως  ο  πρίγκηπας  έχει νυμφευτεί και η  Ειρήνη   αποδέχεται  την   προρρηθείσα  Θεϊκή   πρόσκληση.
Προσέρχεται στην  Ι.Μονή Χρυσοβαλάντου  και  κείρεται  Μοναχή. Ζει  την αποταγή   και βιώνει την υποταγή.  Εντρυφά  με  ταπείνωση  και  ασκείται στην επιμονή. Προσεύχεται  αδιάλειπτα  και  αποκτά παρρησία στο Θεό.  Εμπλουτίζεται με θαυματουργικό και προορατικό χάρισμα.  Αναδεικνύεται  Ηγουμένη  και  χειραγωγεί  αλάθητα.
 Ο Κύριος τη φιλοδωρεί με τρία μήλα  του  Παραδείσου, που της στέλνει  με τον  Άγιο  Ιωάννη  Θεολόγο.
103 ετών εκδημεί και απολαμβάνει το ανέσπερο Φως της παρουσίας Του.-


( Προσόμοιον  Ηχ. Δ΄ Ως  γενναίον…)

Ως  ειρήνης  επώνυμος,
της  ειρήνης  την  έλλαμψιν,
γαληνώς  πρυτάνευσον
ε ι ρ η ν ώ ν υ μ ε,
προς  τους  εν  σκότει  καθεύδοντας`
κακίας  και  μήνιδος
και  οδήγησον  ημάς
προς  ειρήνης  την είσοδον,
ως  αν  φθάσομεν,
προς  ειρήνην,
ης  όριον  ουκ  έστι
και  δοξάσομεν  ειρήνη,
τον  την  ειρήνην  πηγάζοντα.-