Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Οσιομάρτυς Παρασκευή

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

                      Βλαστός  της  Ρώμης η Παρασκευή  και καρπός προσευχών των ευσεβών  γονέων  της   Αγάθωνα  και  Πολιτείας. Ανατρέφεται με  παιδεία και νουθεσία  Κυρίου.  Αφιερωμένη  στο  Θεό  «από κοιλίας μητρός», με την εκδημία των γονέων της  διαμοιράζει τα υπάρχοντά της στούς  ενδεείς  αδελφούς  και  θέτει  τόνε αυτό της στη διάθεση  του Θεού. Γίνεται το  εργαλείο  στα  χέρια   Του, το ηχηρό φερέφωνό  Του. Κηρύττει διαπρύσια   το λόγο Του και αγωνίζεται σθεναρά για την εξάπλωση της Βασιλείας Του.
  Η δράση της προκαλεί την οργή του  Βασιλιά Αντωνίνου. Συλλαμβά-νεται πάραυτα, προσκαλείται για θυσία  στα  είδωλα, αρνείται κατηγορηματικά και προσφέρεται  θυσιαστικά. Ρίχνεται σε  λέβητα με καυτό λάδι και πίσσα, αλλά παραμένει αβλαβής.  Ο Βασιλιάς απορεί, δοκιμάζει το υγρό  και τυφλώνεται.  Η   Οσία  με  θερμή προσευχή  του  χαρίζει  το  φως.  Ο  ίδιος και  οι  φρουροί  του  πιστεύουν στον Χριστό.
            Η ιεραποστολική  δράση  της  συνεχίζεται για να σφραγίσει   αργότερα μαρτυρικά τη  γήϊνη  πορεία  της.-

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Χαίροις η Αθλήτρια του Χριστού, των Μαρτύρων κλέος, των Οσίων η χαρμονή. Χαίροις Αθλοφορε, Παρασκευή Οσία, πρεσβείας σου αιτούμεν, δούλοι ανάξιοι.-