Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Κυρ. Η΄Ματθ. Ενότητα και διαιρέσεις.


ΚΥΡ. Η΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ  Χορτασμός πεντακισχιλίων (Α΄ , Κορ. α΄,10 – 17)

ΕΝΟΤΗΤΑ  και ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ.

 «Παρακαλώ…ίνα το αυτό λέγητε πάντες  και  μη  η  εν υμίν  σχίσματα.»(Α΄Κορ. α΄,10 ).
Η πτώση των Πρωτοπλάστων επέφερε στο ανθρώπινο γένος τη φθαρτότητα, τη θνητότητα, την πτωτική τάση. 
Η πτώση, κίνηση εγωϊστική, διαιωνίζεται. Ο εγωϊσμός εμφιλοχωρεί στον άνθρωπο και προκαλεί συνέπειες ολέθριες. Οι αυτόνομες εγωκεντρικές ενέργειες είναι διασπαστικές και αποκαλύπτουν την απουσία του Παναγίου Πνεύματος, που ενοποιεί τα «διεστώτα. »
Η ενανθρώπηση του Χριστού διέγραψε τροχιά ενωτικού έργου.Στο Θεανδρικό Του Πρόσωπο ενοποιήθηκε ο άνθρωπος με το Θεό, οι Άγγελοι με τους ανθρώπους, το άκτιστο με το κτιστό.
Η αναδημιουργία της κτίσης, η αναγέννηση του ανθρώπου, με την κάθαρση των παθών, έδωκε το έναυσμα στο Άγιο Πνεύμα να προσδώσει τον φωτισμό του νου,  την αγιότητα, να ενεργοποιήσει την ενωτική Του δύναμη.
Η μεταμόρφωση των παθών μετέτρεψε το άτομο σε πρόσωπο. Η άκτιστη ζωοποιός ενέργεια του Θεού ενοποιεί τα πρόσωπα. Αυτή την οντολογική ενότητα των προσώπων υποβλέπει, φθονεί ο Διάβολος και ενεργεί διασπαστικά, εφ’ όσον του παραδώσουμε τη θέλησή μας. Αν εμείς διαθέτουμε ορθόδοξο φρόνημα και καθολικό ήθος θα αποδεχόμαστε όλα τα χαρίσματα, τα οποία ο Παράκλητος αλάθητα και αδιάκριτα χορηγεί.
Προσέτι, θα αναγνωρίζουμε τη διακονία όλων στο χώρο της Εκκλησίας, χωρίς να απολυτοποιούμε χαρίσματα και να αυτονομούμε  χαρισματούχους.
Η άρνηση ενός χαρίσματος συνιστά βλασφημία κατά του Χορηγού Αγίου Πνεύματος.
 Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει και εμπνέει και δεν έχουμε δικαίωμα να το αμφισβητήσουμε. Η πνευματική μας νηπιότητα και ανωριμότητα συντελεί στην παραγνώριση της καθολικότητας της Εκκλησίας. Τις τραγικές συνέπειες της διαίρεσης βιώνει ο άνθρωπος. Οι φατρίες και τα σχίσματα χαροποιούν τον διαιρεσιάρχη Διάβολο.
Η ευθύνη είναι προσωπική. Η μεταστροφή μας θα σηματοδοτήσει και την ενότητα.-