Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Αφιέρωμα σ' Εκείνη !!!

  Αφιέρωμα σ' Εκείνην !

΄΄Χαίρε  εγκαλλώπισμα,
παντός  υπέρτερον  κάλλους.
Χαίρε  σεμνόν  δώρημα,
τιμής  πάσης  Άχραντε  υψηλότερον.
Αστέκτου  Θεότητος, όλης  δοχείον,
Σωτηρία  μου  Πανύμνητε,
παρηγορία  μου,
ζωή, φως, ελπίς, θυμηδία  μου`
πνοή  μου, προστασία  μου,
μεσίτις, γαλήνη  και  καύχημα,
ύμνος  και  χαρά  μου,
τροφή  μου, βοηθός  και  φωτισμός,
αγιασμός  και  λαμπρότης  μου,
δόξα  και  επίσκεψις.΄΄

(Αγ. Ιωαν. Δαμασκηνού
     Προσόμοιον  Ηχ. πλ. Β΄
         Εκ  του Θεοτοκαρίου)