Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Η Μεταμόρφωση του Κυρίου
Η   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ   του  ΚΥΡΙΟΥ .    
       
Θαβώρ! Ανάβαση στην κορυφή του όρους του  Ιησού, με επίλεκτη συνοδεία: ΄΄Πέτρο, για τη φλογερή αγάπη του προς τον Κύριο και την ένθερμη πίστη του. Ιάκωβο, για τη δυναμική προκλητική παρουσία του προς τους Ιουδαίους. Ιωάννη, για τις πολλές αρετές του και την αγάπη του Ιησού προς αυτόν΄΄, κατά τους Αγίους Πατέρες. Στόχος της ανάβασης η προσευχητική ανάταση της ψυχής, η εμπέδωση της πίστεως στη Θεότητά Του και η ενίσχυση του φρονήματος των Μαθητών.
Τότε  εκτυλίσσεται ένα   εξαίσιο θέαμα, με το ξύπνημα των κατάκοπων μαθητών Του. Σημειώνεται η Μεταμόρφωση  του  Ιησού· ΄΄το  Πρόσωπό  Του διαλάμπει ως ήλιος, τα δε ιμάτιά Του γίνονται πάλλευκα ως το φως΄΄και ταυτόχρονα ΄΄ νεφέλη φωτεινή, η παρουσία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος κυκλώνει αγαπητικά  τους Μαθητές και πυροδοτεί μία ηρωϊκή έξοδο από τον εγωκεντρισμό, για να σημειωθεί στη συνέχεια η αποκάλυψη του Αγιοτριαδικού  Μυστηρίου.

Ο Ιησούς αφήνει να φανεί ένα μέρος της Θεϊκής δόξας Του, μία έλλαμψη του ακτίστου Φωτός Του,  την υπέρφωτη λαμπρότητα του αρχέτυπου κάλλους, ενώ συνομιλεί  με  τον Μωϋσή, ως εκπρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, που προείπε για τον Μεσσία και τον Προφήτη Ηλία, που προφήτευσε για τη  ζωή και το θάνατο Του,δίδοντας έτσι έμφαση στην αληθινότητά Του και στο εκούσιο Πάθος Του. Η φωνή του Θεού  Πατέρα ΄΄Ούτός εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα·αυτού ακούετε΄΄,επιβεβαιώνει την Υιική, αγαπητική  σχέση του  Χριστού, επισημοποιεί τη Διδασκαλική Του Αυθεντία και αποκαλύπτονται ΄΄διά της φωνής, ο Θεός Πατέρας, διά της παρουσίας, ο Θεός Υιός και διά της νεφέλης, ο Θεός, Άγιο Πνεύμα.΄΄.
Θαβώρ! Μία φάση του Παραδείσου!Μία γεύση του μυστηρίου της ΄΄όγδοης ημέρας΄΄ βιώνουν οι Μαθητές και παράλληλα δίδεται η εγγύηση από τον Κύριο για τη δυνατότητα μέθεξης του αϊδίου, ακτίστου, Θείου Φωτός Του, από κάθε αγωνιστή Χριστιανό που κάνει καθημερινή πράξη ζωής τη μετάνοια.-