Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Αφιέρωμα στην Κυρία Θεοτόκο
Αφιέρωμα στην Κυρία Θεοτόκο

Χαίρε  Θρόνε  πυρίμορφε  του  Θεού.
Χαίρε  Κόρη  Καθέδρα  βασιλική,
Κλίνη  πορφυρόστρωτε,
Χρυσοπόρφυρε  Θάλαμε,
Χλαμύς  αλουργόχροε,
τιμαλφέστατον  Τέμενος,
αστραπηφόρον  Άρμα,
Λυχνία  πολύφωτε,
Χαίρε  Θεοτόκε,
Δωδεκάτειχε  Πόλις
και  Πύλη  χρυσήλατε
και  Παστάς  αγλαόμορφε,
αγλαόχρυσε  Τράπεζα,
Θεοκόσμητον  Σκήνωμα.
Χαίρε  ένδοξε  Νύμφη  ηλιοστάλακτε.
Χαίρε  Μόνη  ψυχής  μου  ευπρέπεια.
                           
                             ( Θεοτοκίον)