Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Κυρ.Αγίων Πατέρων Α΄ Οικ.Συνόδου.ΕΠΙΘΕΣΗ ΛΥΚΩΝ.

ΚΥΡ. ΑΓ.ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚ.ΣΥΝΟΔΟΥ (Πραξ.κ΄,16–18,28–36)

ΕΠΙΘΕΣΗ   ΛΥΚΩΝ

« Εισελεύσονται  μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς, μη φειδόμενοι  του  ποιμνίου ». ( Πραξ. κ΄, 29 ).
Ο Παύλος, η γιγαντιαία αυτή προσωπικότητα, ο άνθρωπος, που όργωσε την οικουμένη θέτοντάς την σε συναγερμό, ο Πρώτος μετά τον Έναν, προσκαλεί σε αποχαιρετιστήρια σύναξη τους ποιμένες της Εφέσου.
Εκεί, στην παραλία της Μιλήτου προβαίνει σε αποχαιρετιστήριες κινήσεις, με υπενθυμίσεις προσωπικών εμπειριών, με παραινέσεις και προτροπές, με προφητικές ρήσεις : «λύκοι βαρείς» θα ορμήσουν  ακάθεκτοι  κατά  του ποιμνίου του Χριστού, δηλώνει.
Λύκοι, οι  διώκτες  και εχθροί της Εκκλησίας, οι πολέμιοί της.
Λύκοι και οι ποικιλώνυμοι αιρετικοί, που παραπλανούν τα πρόβατα, καθ’ όσον οι ίδιοι στην πλάνη βρίσκονται και προσηλυτίζουν ύπουλα τους πιστούς.
Οι ποιμένες καλούνται σε συνεχή εγρήγορση για διαφύλαξη των πιστών, με δογματική ενημέρωση, με επισήμανση των κινδύνων, με στοργική νουθεσία, με έμπρακτη αγαπητική δράση, με υποδειγματική ζωή.
Και οι πιστοί οφείλουν να γνωρίζουν το πιστεύω τους, με συνεχή Αγιογραφική μέλέτη, με Αγιολογική εντρύφηση, με συνεπή βίωση των Ευαγγελικών εντολών, της ορθόδοξης ασκητικής, λατρευτικής και μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας.
Όλα τα μέλη της Εκκλησίας, κληρικοί και λαϊκοί, ως παραλήπτες της ιερής παρακαταθήκης του Χριστού και των Αγίων Πατέρων, οφείλουν να ζουν με συνέπεια και ενσυνείδητα την πίστη τους, ώστε να πορεύονται Θεάρεστα, ασκανδαλοποίητα, ειρηνικά και σωτήρια.
Όλοι οι κλητοί του Θεού να είναι και οι εκλεκτοί της Βασιλείας Του, χωρίς ουδεμία απώλεια, από τις επιδρομές των λύκων.-