Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Ο.Π. Αρ.Φ.61 Μάϊος- Ἰούνιος 2014


ΧΡΙΣΤΟΣ   ΑΝΕΣΤΗ !!!

                                                                         

ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ !!!
               
                   Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Η      Π Α Ρ Ε Μ Β Ο Λ Η
                                                                                                       
                                                                                                                     ************************************************************************************************************************
 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΑΡ.Φ.  61 ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝ.  2014 / Διανέμεται  δωρεάν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΠΥΡΣΟΣ.
 Γράφει καί ἐπιμελεῖται(Δυνάμει Θεοῦ)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ Εκπ/κός 
ΤΗΛ.-FAX: 22210-29549  Κ.Τ. 6936773200 
e-mail:  eklidoniari@gmail. com    καί    elklidon@otenet.gr
ἱστοσελίδα μου: www.antilaloiorthodoxias. blogspot. .com Βίντεο: Youtube Eleftheria Kleidoniari
********************************************************************************************
Ζ Ω Η Φ Ο Ρ Α       Ρ Η Μ Α ΤΑ
                       ΚΥΡ. ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ. ( Ἰωαν. ιζ΄,1–13)
                                    ΕΝΟΤΗΤΑ.
«Πάτερ  ἅγιε, τήρησον  αὐτούς  ἐν τῷ  ὀνόματί σου, ὧ δέδωκάς  μοι, ἵνα  ὧσιν  ἕν  καθώς  ἡμεῖς». ( Ἰωαν.  ιζ.΄, 11).
            Ὁ Κύριος, κατά τήν ἀρχιερατική Του προσευχή, ὑποβάλλει στόν Θεό Πατέρα τό αἴτημα τῆς διατήρησης τῆς ἑνότητας τῶν μαθητῶν καί κατ’ ἐπέκταση τῶν χριστιανῶν καθολικά. Ζητεῖ νά ἔχουν  ἑνότητα  πίστεως στό Ὄνομά Του. Ζητεῖ νά εἶναι ἑνωμένοι, ὡς ἕνας, ὅπως ἐκεῖνοι, «ἵνα ὧσιν ἕν καθώς ἡμεῖς».
            Ἡ Τριαδική ἑνότητα εἶναι δεδομένη. Ὑπάρχει ἀλληλοπεριχώρηση ἀγα-πωμένων προσώπων : Τοῦ Πατέρα, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὑπάρχει ἀδιάσπαστη ἑνότητα Προσώπων, ἀδιάπτωτη ἀγάπη, ἀληθινή ἐλευθερία κάθε Προσώπου.
            Ἡ κοινωνία  τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Τριαδικό Θεό συνεπάγεται τή βίωση τῆς Ἁγιοτριαδικῆς ἑνότητας. Ἡ κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν Τριαδική Θεότητα ἐχέγγυο τῆς γνησιότητας τῆς ἀνθρώπινης ἑνότητας.
            Ἄνθρωποι συνδεδεμένοι μέ τόν Χριστό, εἶναι καί ἄνθρωποι ἑνωμένοι μεταξύ τους. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἄρρηκτα τούς ἀνθρώπους.
            Ἡ ὀρθόδοξη ἀσκητική ζωή καί ἡ συμμετοχή στή λατρευτική καί Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, συνιστοῦν ὡς ἐπακόλουθο τήν ἑνότητα. Ἡ ἐπίτευξη, τῆς κάθαρσης τῆς καρδιᾶς ἀπό τά πάθη, τοῦ φωτισμοῦ τοῦ νοῦ ἀπό τή ζόφωση, τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ, δηλ. τῆς  θέωσης, ἐξασφαλίζουν τήν ἑνότητα. Ἡ βίωση τῆς ἄσκησης καί  τῆς μετάνοιας συνεπάγεται καί τή βίωση τῆς ἄκτιστης ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ, τῆς διαπροσωπικῆς  ἑνότητας.
            Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔζησαν κοινά, δίδαξαν κοινά καί ἀναδείχθηκαν γνήσιοι φορεῖς τῆς Παραδόσεως, τῆς ἀδιάλειπτης δηλ. ἐνέργειας τοῦ Παναγίου Πνεύματος στήν Ἐκκλησία. Ὁ Χριστός κοινός σύνδεσμος ὅλων τῶν  Ἁγίων, γι’ αὐτό καί οἱ διδαχές τους εἶναι ἀδιαφοροποίητες καί ἀναλλοίωτες.
            Ἡ κοινωνία, λοιπόν, μέ τήν Ἁγία Τριάδα σηματοδοτεῖ καί τήν πραγματική κοινωνία καί ἑνότητα τῶν χριστιανῶν.-
                                      

                                                                      
ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ  ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

14/5 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, χρυσοχόος.
Στ λειμώνα το Παραδείσου, πάρχουν μφυτευμένα πολυποίκιλα μυρίπνοα νθη. Μυριάδες οκεοι τοῦ Θεο ζον κι εφραίνονται τν τελεύτητη δόξα Του.λοι γενναοι γωνιστές, νδρεοι πολεμιστς ρατν κα οράτων δυνάμεων, κατακτον  ρετές, κερδίζουν νίκες κα τροπαιοχοι δηγονται στν γωνοθέτη Κύριο.
Θαυμάζουμε τν διασάλευτη πίστη τους, τ διάπυρη γάπη τους, τ βέβαιη λπίδα τους, τ νδρεο τοῦ φρονήματος, τ μετάθετο τῆς γνώμης τους. λοι στεφανηφόροι πολαμβάνουν τν Αωνιότητα.
νάμεσά τους καλλίνικος Νεομάρτυρας ωάννης. Πατρίδα του εναι Σούμνα τς Βουλγαρίας. Γνωρίζει τ Χριστό, πιστεύει στ Χριστ κα  ζε γι τ Χριστό.Στ σμα ραος. Στν ψυχ κόμη ραιότερος. Στν πίστη σταθερός. Στν γάπη θερμός.
Πολ νέος, δεκαοκτάχρονο παλικάρι, εσέρχεται στν μαρτυρικ γώνα γι τν πίστη. θλε γενναῖα, νδραγαθε περίφημα, νικάει τελεσίδικα κα θυσιάζεται γι τν Λυτρωτή του.
Εναι χρυσοχόος στν τέχνη. πέναντι π τ ργαστήριό του σπίτι λλο-θρήσκων. κόρη το Τούρκου βλέπει τν καλλίμορφο ωάννη, τν ρωτεύεται παράφορα κα μηχανεύεται σατανικ τρόπο γι ν πετύχει το σκοπο της.π τν πόρτα το σπιτιο της φωνάζει τν ωάννη ν τς πάρει μέτρο γι να δακτυλί-δι.Πάραυτα τν τραβάει μ δύναμη μέσα στ σπίτι της. νάρετος νέος ντιστέκεται δυναμικ κα κόρη πέφτει στ δαφος.
μέσως γάπη της μεταβάλλεται σ σφοδρ μίσος. Φωνάζει ντονα κα συκοφαντε τν ωάννη γι βιασμό. Ο γαρηνο μέσως τν δηγον στν Κριτή. πόφαση κδίδεται: « τουρκεύει κα παντρεύεται τν κόρη, δέρνεται μέχρι θανάτου».
πιστς δολος το Χριστο δηλώνει, τι «προτιμάει τ θάνατο κα δν ρνιέται τν Κύριό του». Ο προτροπς δελεαστικές, λλ κα ο νστάσεις ταλάντευτες. φοσιωμένος νέος δείχνει τ φρόνηση κα τ σωφροσύνη, τν νδρεία κα τ δικαιοσύνη, πο τν διακρίνουν.Γνωστοποιε τ μόνιμη λπίδα στν Αωνιότητα, τ βαθει πίστη στν Μόνο ληθιν Θεό, τν νθερμη γάπη στ Χριστό.
πόφαση λαμβάνεται κι κτελεται. Θάνατος π δαρμό. Δέρνεται νήλεα μέχρι, πο πέφτουν τ νύχια τν ποδιν. Δένεται π τς μασχάλες μ σχοιν κα κρεμᾶται. πομένει κα μεγαλύνει τν Κύριο. Φυλακίζεται κα πάλι κρεμᾶται. Κολακεύεται κα πειλεται, λλ παραμένει πτόητος. Φυλακίζεται κα κρεμᾶται γι τρίτη φορά. διακήρυξη δια: «Χριστιανς εμαι, δν τουρκεύω!» διαλλαξία του ξοργίζει τος δημίους. Στήνουν μάγκανο κάτω π τ κρεμασμένο σμα του κα κατακόβουν τς σάρκες. Ο πόνοι δριμες. πίστη ταλάντευτη. γάπη διακαής. Σχίζουν τν κοιλιά του κα βγάζουν π τν μφαλ δυ λουριά. Ρίχνουν λάτι στς πληγς κα τν κανε μ ναμμένα κεριά. σκληροκαρδία τους μφανής, λλ κα καρτερία του θαυμαστή. Δένουν στν κεφαλή του μ σχοινι κότσια κα τν σφίγγουν μ δυ ξύλα. Ο πόνοι φόρητοι, λλ τ φρόνημα δούλωτο. καμπτος μέχρι τέλους δέχεται τν ποκεφαλισμ κα παραδίδει τν ψυχ του πάλλευκη στν Κύριο, στς 14 Μαϊου 1802, γι ν λάβει τ παθλο τς νίκης.-

                                            
ΝΥΞΕΙΣ
«Ἡ ἀγάπη πάντα ὑπομένει». (Α΄Κορ. ιγ΄ 7)
                                                                                                                                                                
            Στήν μεταπτωτική κοινωνία οἱ διαπροσωπικές σχέσεις τῶν ἀνθρώπων σημειώνουν διασάλευση. Ὁ ἐγωκεντρισμός δρᾶ καταλυτικά. ὁ ἀτομισμός κινεῖται συμφεροντολογικά. Η ἰδιοτέλεια ὑποκαθιστᾶ τήν ἀνιδιοτέλεια.Ἡφιλαυτία μηδενίζει τήν φιλαλληλία. Ἡ διχόνοια ἀπωθεῖ τήν ὁμόνοια. Ἡ ἀντιζηλία γεννᾶ τήν ἀντιπάθεια. Ἡ ἐπιβολή ἀκολουθεῖ τήν ἐπιβουλή. Ἡ φιλοξενία ἐκδιώκεται ἀπό τήν ἀξενία. Ἡ δικαιοσύνη στραγγαλίζεται ἀπό τήν ἀδικία.Ἡ τιμή δολοφονεῖται ἀπό τήν ἀτιμία. Οἱ ἀνάξιοι ἐπιπλέουν καί οἱ ἄξιοι ὑποπλέουν.
            Ἡ ἀγάπη βρίσκεται πληγωμένη καί εἶναι ἡ μόνη, πού μπορεῖ νά ζωοποιήσει καί νά καινοποιήσει. Ἡ ἀγάπη διαθέτει ἐπιμονή στήν προσευχή, ὑπομονή στόν ἀγῶνα, ἀνεξικακία στήν ἀδικία, ἀνοχή στήν προσβολή, ἀντοχή στίς ἐπιθέσεις.
            Ἡ ἀγάπη πανίσχυρο ἀντίδοτο σέ κάθε ἀντιξοότητα.-
           ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ
῾Η ἀκατάπαυστη  αὐτομεμψία 
σφυρηλατεῖ  τό ταπεινό  φρόνημα.-
῾Ο ἐχθρός   ἀγρυπνεῖ   γιά  τήν  ἀπώλειά   μου.
      ᾿Εγώ  γρηγορῶ   γιά   τή  σωτηρία  μου ;-
Η ταπείνωση   ἀξιοποιεῖ    τήν  ἀγάπη.                                                   
῾Η  συνύπαρξή  τους  ἀναγκαία.-
Στήν  ἐξάρτηση  ἀπό  τόν  ἑαυτό  μου  ὑψηλοφρονῶ.                             
Στήν  ἐξάρτηση   ἀπό  τό  Θεό   μου   ταπεινοφρονῶ.-
 Φθάνεις  στήν  αὐτοεγκατάλειψη  στήν  ἀγκαλιά  τοῦ   Θεοῦ  
ἀπό  τό  μονοπάτι   τῆς   προσευχῆς.-
 
                   Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ Συλλογὴ ΄΄ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ΄΄ Ελ.Α.Κλ.

                                    Ἔχεις  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ;

  πτωτικὴ  τάση  ἀνθρώπινη.
Καρπὸς  ἀλαζονείας τῶν Πρωτοπλάστων.
  γήϊνη  πορεία  ἀρένα.
Μάχες  δίδονται  σκληρές.
Νικητὲς  οἱ  ἔχοντες  ἀντισώματα.
                                                                           πίστη  καὶ    προσευχή.
                                                                             ἄσκηση  καὶ    μέθεξη
                                                                                     στὴν  Θ. Εὐχαριστία.
                                                                       Ἡ συνέργεια  στὴν  ἐνέργεια
                                                                                                                 τοῦ  Θεοῦ.
 Ὅλα  δημιουργοῦν  τὰ  ἀντισώματα,
                          γιὰ  νικηφόρες  μάχες.
Τὰ  διαθέτεις;-
                                 
ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ  ΡΗΣΕΙΣ
  Ἕνας  Γέροντας  εἶπε: «Ποτὲ  δὲν  ἐπεθύμησα  ἕνα  ἔργο  ποὺ νὰ
ὠφελεῖ ἐμένα καὶ νὰ βλάπτει τὸν διπλανό, γιατί πίστευα ὅτι τὸ κέρδος τοῦ ἀδελφοῦ μου εἶναι καρποφορία γιὰ μένα»
Ἕνας Γέροντας εἶπε: «Μὴν  ἀπαιτεῖς ἀγάπη  ἀπὸ  τὸν  πλησίον, γιατί ἐκεῖνος ποὺ 
ἀγαπᾷ κάποιον καὶ δὲν βρίσκει ἀνταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα, ἐσὺ δεῖξε τὴν ἀγάπη στὸν πλησίον. ἔτσι κι ἐσὺ θὰ νιώσεις ἀνάπαυση, ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁδηγεῖς σὲ ἀγάπη καὶ τὸν πλησίον» 

  Ἔλεγαν  γιὰ  τὸν ἀββᾶ Ὢρ  ὅτι οὔτε  ποτὲ  εἶπε  ψέμματα, οὔτε
ὁρκίστηκε, οὔτε ἔδωσε κατάρα σὲ ἄνθρωπο, οὔτε μίλησε χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἀνάγκη.
  Ρώτησαν κάποιον Γέροντα:«Μὲ ποιὸ λογισμὸ ἔρχεται ἡ πορνεία
στὸν ἄνθρωπο;». Κι ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Οὔτε ἕνας δρόμος οὔτε δυὸ οὔτε πέντε οὔτε δέκα εἶναι ἀρκετοὶ γιὰ τὴν πορνεία. Γιατί ὅλοι οἱ λογι-σμοὶ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν διάβολο ἔχουν κρυμμένη τὴν πορνεία»
  Ρώτησαν κάποιονΓέροντα:«Γιατί ἡ πορνεία ἐνοχλεῖ τὸν  ἄνθρω-
πο;» Κι ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Ἐπειδὴ ὁ διάβολος γνωρίζει ὅτι ἡ πορνεία μᾶς ἀποξενώνει ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, καθὼς ἀκούει τὸ Κύριο ποὺ λέει: «Δὲν θὰ παραμείνει τὸ Πνεῦμα σ' αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, γιατί αὐτοὶ εἶναι σάρκες».
  Ρώτησαν κάποιον Γέροντα:«Πῶς ὀφείλει νὰ διώχνει ὁ νοῦς τούς
πονηροὺς λογισμούς;» Κι ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατον ἀπὸ μόνος του νὰ τὸ κάνει αὐτὸ οὔτε ἔχει τέτοια δύναμη. Ἀλλὰ κι ἂν ἡ ψυχὴ πέσει σὲ λογισμούς, ἀμέσως ὀφείλει νὰ καταφύγει σ' Αὐτὸν ποὺ τὴν ἔπλασε ἰκετεύοντας Τὸν, καὶ κεῖνος τοὺς διαλύει σὰν κερί. Γιατί ὁ Θεὸς μᾶς εἶναι φωτιὰ ποὺ καίει».
  Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἠσαΐας: «Ἂν θέλει ὁ  Θεὸς νὰ δείξει τὸ  ἔλεός Του  
σὲ μιὰ ψυχὴ κι αὐτὴ ξεφεύγει ἀπὸ τὴν κανονικὴ πορεία καὶ δὲν δέχεται, ἀλλὰ κάνει τὸ θέλημά της, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ πάθει ἐκεῖνα ποὺ δὲν θέλει, ὥστε μ' αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ Τὸν ἐπιζητήσει».
Εἶπε ὁ  ἀββᾶς Ἠσαΐας: « Ἂν  κάποιος θέλει νὰ  ἀνταποδώσει τὸ
κακὸ ποὺ τοῦ ἔκαναν, μπορεῖ καὶ μόνο μ' ἕνα νεῦμα νὰ βλάψει τὴ συνείδηση τοῦ ἀδελφοῦ του».
  Εἶπε ὁ  ἀββᾶς  Ἠσαΐας: «Καταλαλιὰ  εἶναι  τό  νὰ  ἀγνοεῖ  κανεὶς τὴ
δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ φθονεῖ τὸν πλησίον του».-
   Σὰν παύσει ὁ νοῦς νὰ σκέφτεται τὸν Θεό,κυριεύεται ὁ ἄνθρωπος           
ἀπὸ τὰ κατώτερα πάθη ,ἔλεγε ὁ ἀββᾶς Θεωνᾶς!!
     Νὰ τί λέγει ὁ ἀββᾶς Μωϋσῆς γιὰ τὴν Προσευχή!!!
Πρόσεχε νὰ διατηρεῖς στὴν καρδιά σου βαθιὰ τὴν αἴσθηση τῆς ἁμαρτωλῆς σου
κατάστασης, γιὰ νὰ  γίνεται δεκτὴ ἡ προσευχή σου. Ὅταν ἀπασχολεῖς τὸν νοῦ
σου μὲ τὶς δικές σου ἁμαρτίες, δὲν θὰ σοῦ μένει καιρὸς νὰ ὀαρακολουθεῖς τὰ
σφάλματα τῶν ἄλλων.-