Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Θάλασσα !


ΘΑΛΑΣΣΑ!

Θάλασσα πολυκύμαντη.
Πέλαγος ἀκύμαντο ἐνίοτε.
Καταιγίδες.
Κεραυνοί.
Ὅλα, φάσεις θαλασσινές.
Ἀντικατοπτρισμοὶ  τῆς  ζωῆς.
Πέλαγος ἡ  ζωή.
Τὸ  ποντοπόρο ταξίδι πολύμορφο.
Ὁ ἄνθρωπος κλυδωνίζεται.
Τὴν ἄγκυρα ρίχνει στὸν Οὐρανὸ
                       καὶ σταθεροποιεῖται.
Ὁ Ἰησοῦς πυξίδα ζωῆς ἀλάθητη.
Ὑπακούεις στὶς ἐντολές Του καὶ
       ἀγκυροβολεῖς σὲ λιμάνι ὑπήνεμο.
Εἶναι ἡ  μόνη σωτήρια  λύση.
Μὴν τὸ  ξεχνᾷς.-

                    Ἀπό Ποιητική Συλλογή
                ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ   Ελ. Α. Κλ.