Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ ;


Ο  ΚΥΡΙΟΣ  ΜΟΥ ;

Δύο  ἀφέντες  μέ  κυκλώνουν.
Ἐπιζητοῦν  κυριαρχία.
Στοχεύουν  τήν  ἀνεξαρτησία  μου.
Ἐπιδιώκουν  τή  δουλεία  μου.
Ἐπιθυμοῦν  τήν  ἀνελευθερία  μου.

Ποιοί  εἶναι  οἱ  ἐπίδοξοι  διαφεντευτές;
  Σατανᾶς  καί  ὁ Ἰησοῦς.
Ὁ πρῶτος ἐπιθυμεῖ  τόν ἀφανισμό  μου.
  Χριστός  ποθεῖ  τήν  σωτηρία  μου.

  ἐπιλογή  ἑκούσια  δική  μου.-

          Ἀπό τήν ποιητική Συλλογή
     ΄΄ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ ΄΄Ελ.Α. Κλ.