Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος.

27/5 ΟΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ὁ Ρῶσος (1690 -1730)
         

Ὅσιος  Ἰωάννης!
Τό  σκεῦος τῆς  Θείας Χάριτος.
Ὁ ἔνθεος διάκονος  Χριστοῦ. 
Τό βλάστημα τῆς Ρωσίας.
Τό καύχημα τῆς Εὐβοίας.
Τῶν Ἀγγέλων ὁ συμπολίτης.
Τῶν ἀνθρώπων ὁ πρεσβευτής.
Ἀγωνιστής  ἀνένδοτος. Σκλάβος στὸ σῶμα, ἀλλὰ ἐλεύθερος στὴν ψυχή.
Ἡ καρδιὰ του συντονισμένη ἀδιάλειπτα στὸ ρυθμὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Ἡ προσευχή του πύρινη.
Ἡ ταπεινοφροσύνη  ὑποδειγματική .
Ἀγρυπνεῖ ἀνύστακτα.
Καθυποτάσσει τὴ σάρκα στὸ πνεῦμα καὶ αἰσθάνεται ἀπελεύθερος, δέσμιος Χριστοῦ.
Ζεῖ γιὰ τὸ Χριστό, μὲ τὸ Χριστὸ  καὶ δίνει τὴ μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ.
          Ἡ βιοτή του ὁσιακή, ἀγωνιστική, περιπετειώδης.
Ἡ ἐκδημία του εἰρηνική,  μετά ἀπό  40ετῆ γήϊνη πορεία.
Τό σῶμα του ἄφθαρτο, στό Προκόπι Εύβοιας σήμερα, σκορπίζει τή θαυματουργική Χάρη ἀφειδώλευτα.
Πρότυπο ζωῆς γιά κάθε ἀγωνιστή στρατοκόπο τῆς γῆς.-

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Χαίροις τῆς Εὐβοίας ὁ θησαυρός, ἀκένωτον ρεῖθρον, ἰαμάτων παντοειδῶν. Θαυματουργίας πόλος, τό λείψανον τό θεῖον, παμμάκαρ Ἰωάννη, ἡμῶν μνημόνευε.-