Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Αγιοι Ανάργυροι:Κοσμάς και Δαμιανός.// Οσιος Δαβίδ ο Γέροντας.
1/11  ΑΓΙΟΙ :
ΚΟΣΜΑΣ  και  ΔΑΜΙΑΝΟΣ,  οι Ανάργυροι.

Κοσμάς και Δαμιανός! Ομαίμονες, ομόφρονοι και  ομόψυχοι. Γόνοι της  Ασίας.
Οι γονείς πανευσεβείς μεταδίδουν την  πίστη  τους  στα  βλαστάρια τους.  Η μητέρα  τους Θεοδότη μένει μόνη, όταν ο σύζυγός της εκδημεί προς Κύριον και επιδίδεται στην επιστημονική, αλλά και κατά Θεόν μόρφωση των δύο γυιών της.
Πανέξυπνοι και οι δύο μορφώνονται πολύπλευρα. Ειδικά εξασκούν την ιατρική επιστήμη και με αυτήν ασκούν  έργο φιλανθρωπίας, αφού προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους.
Η ιατρική γνώση στη διάθεση των αναξιοπαθούντων.  Η  αγάπη  στην πράξη και σ’  ὅλο της το μεγαλείο.
Διακονούν ταπεινά και αναχωρούν για τον Ουρανό ειρηνικά.-

                                                             ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Φωταυγές και πάνσεπτε ξυνωρίς, Χάριτος δοχεία και ιάσεων η πηγή. Ακέστορες παθών τε, Θεράποντες νοσούντων, Δαμιανέ, Κοσμά  τε, πάντας  ιάσατε.-

                                                ***************************


1/11   ΟΣΙΟΣ  ΔΑΒΙΔ ο Γέροντας.

Ο Όσιος Δαβίδ ο Γέροντας συναριθμείται στον πάνσεπτο Χορό των Οσίων.
Όσιος Δαβίδ! Το βλάστημα της Λοκρίδας.
Το καύχημα της Ευβοίας.
Το εγκαλλώπισμα των Μοναχών.
Το υπόδειγμα των αρετών.
Ο φωστήρας ο φαεινός.
Ο αστέρας ο λαμπρός.
Ο ιατρός των ασθενών.
Ο οδηγός των πιστών.
Όσιος Δαβίδ! Ο μιμητής του Προδρόμου.

                                               
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Χαίροις της Λοκρίδος Θείος βλαστός, καύχημα Ευβοίας, και νοσούντων ο ιατρός. Δαβίδ Οσίων κλέος, συνόμιλε Αγγέλων, το σκότος εμπαθείας, ημών καταύγασον.-