Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Στη δίνη της κρίσης.


Στη  ΔΙΝΗ  της  ΚΡΙΣΗΣ.
Η  κρίση  ΄΄επί  θύραις΄΄.
Η  φτώχεια  επισείεται.
Η  κοινωνία  σε  αναβρασμό.
Οι εκρήξεις  έντονες.
Κατάθλιψη, απόγνωση, αυτοκτονίες.
Η  οικονομική  κρίση συνέπεια
         πνευματικής  πενίας,
         ανθρώπινης  αλλοτρίωσης,
         προσώπων  αυτονομία,                        
         απεμπόλησης  ιδανικών,
         αποστασιοποίησης  από  τον Θεό.
Αδιέξοδα  εμφανή.
Διέξοδος  η  επιστροφή 
                             στην  θεϊκή αγκαλιά.
Η  μετάνοια!
Ας  τολμήσουμε!-


                                                       Από  την  ποιητική Συλλογή
                                                ΄΄ ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ΄΄
                                                                Ελ. Α. Κλ.