Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Αφιέρωμα εις τον ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ  εις  τον  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΝ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ


ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ 
            Χρυσορρήμον γλώσσα του Ιησού, επίγειε Αγγέλων, των ανθρώπων ο προσφιλής. Συγγραμμάτων έσχες, πολύπειρον δικλείδα, χαίροις ω Χρυσόστομε,  Θεομακάριστε.-


΄Ηχ.Δ΄ (Ως γενναίον…)ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΝ.

    Ο φωστήρ ο υπέρλαμπρος, ο λιμήν ο ακύμαντος, των Αγγέλων σύσκηνος και ομότροπος. Της ευσπλαχνίας το πέλαγος, υπέρμαχος πίστεως, Αληθείας μαχητής, Αποστόλων ομότιμος, και ισάξιος. Βακτηρία πενήτων, θλιβομένων, ασφαλείας  οδοδείχτης, μεγαλυνέσθω Χρυσόστομε.-

΄Ηχ.Α΄(Των ουρανίων ταγμάτων…)ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΝ.

            Τον μαχητήν Αληθείας, και αστέρα τον τηλαυγή, πανευκλεή Πατέρα, χρυσορρήμονα γλώσσα. Κήρυκα Θεού, και μεγαλείων Του, διαπρύσιον ρήτορα. Το φερέφωνον  Παύλου το  ακριβές, τον Χρυσόστομον   υμνήσωμεν.-