Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Αγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος.
30/11   ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ο  Πρωτόκλητος .

Ανδρέας! Ο  πρώτος  προσκεκλημένος  του  Υψηλού   Επισκέπτη  της  γης.        
Ο αδελφός του Πέτρου, από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας.                                 
Η απαρχή του επιτελείου  του  Ιησού. Ο  πρωταρχικός  συντελεστής της συγκρότησης  της  ομάδας  των   δώδεκα Μαθητών Του. Παρών ο Ανδρέας από την πρώτη  στιγμή   της  δράσης του  Ιησού μέχρι  και  την  Ανάληψή Του.
Οργώνει τη Βιθυνία, τον Πόντο, τη Θράκη, τη Μακεδονία, την  Ήπειρο, την Πελοπόννησο. 
Στην Αχαΐα καταλήγει.  Εκεί διδάσκει και θαυματουργεί. Η Μαξιμίλα, σύζυγος του  ανθύπατου  Αιγεάτη  θεραπεύεται και πιστεύει στο Χριστό. Ο  ανθύπατος εξαγριώνεται και συλλαμβάνει τον Ανδρέα. Τον  βασανίζει και τον  σταυρώνει. Ο πρώτος  Επίσκοπος Πατρών Στρατοκλής φροντίζει το  λείψανό  του, ενώ  Άγγελοι οδηγούν την ψυχή του στο Θρόνο του Διδασκάλου Του.-


ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

Χαίροις ω Πρωτόκλητε Μαθητά, ομαίμον Κορυφαίου, οικουμένης υφηγητά. Χαίροις ω Ανδρέα αυτόπτα Θεού Λόγου, απαύστως εκδυσώπει, παθών την λύτρωσιν.-
                                                    *   *   *
Πρωτόκλητε πάντων των Μαθητών,προστάτα Πατρέων, αδιάλειπτε πρεσβευτά. Ανδρέα παμμάκαρ, ακόλουθε Κυρίου, ικέτευε ρυσθήναι, παθών και θλίψεων.-