Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

΄΄Χαίρε, οσμή της Χριστού ευωδίας...΄΄ Στάσις Δ΄.
«Χαίρε, οσμή  της Χριστού ευωδίας·
Χαίρε, ζωή μυστικής ευωχίας».
( Στάσις Δ΄Φ6 )


Η Θεοτόκος, κρατώντας στα σπλάχνα της τον Χριστό, Χριστοποιήθηκε και η παρουσία της ανάδινε ευωδία Χριστού.
Οι ενέργειές της, οι κινήσεις της, εμπεριείχαν την οσμή του Χριστού.
Οι πράξεις της έφεραν την σφραγίδα του Χριστού.
Η όλη βιοτή της ήταν συνυφασμένη με τον Χριστό.
Η ύπαρξή της πλημμυρισμένη από ζωή, εφ’ όσον άφθονη  Θεϊκή Χάρη  την τροφοδοτούσε.
Ζωντανό Συμπόσιο η Θεοτόκος, γλυκυτάτη και πανευφρόσυνη, μυστική ευωχία, αφού το Σώμα και το Αίμα της Θείας Ευχαριστίας Εκείνη το έδωκε σ’Αυτόν, τον Κύριο.
Προσεγγίζοντας, επομένως, τη ζώσα ευωχία,  την   Θεοτόκο, λαμβάνεις   Χάρη Θεϊκή, Χριστοποιείσαι και συ, ζεις ΄΄κατά μέθεξη΄΄, στιγμές  Παρα-δείσου.
Η συμπόρευση με την Παναγία αποτελεί εγγύηση, για μια πορεία σωστική, νικηφόρα.
Εκείνη  δεν μας εγκαταλείπει ποτέ κι εμείς ας προσκολληθούμε, για  πάντα, κοντά της.
΄           ΄Χαίρε, λοιπόν, συ, η οποία αναδίδεις  την ευωδία του Χριστού· χαίρε, συ, η οποία είσαι η ζωή,  που τροφοδοτείται από μυστικό Συμπόσιο΄΄.-