Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Νέφος Μαρτύρων.ΚΥΡ.  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ( Εβρ. ια΄ , 24 –26  και 32 –40 )

ΝΕΦΟΣ   ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

« Και ούτοι πάντες μαρτυρηθέντες διά της πίστεως, ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν, του  Θεού περί ημών κρείττον τε προβλεψαμένου, ίνα μη χωρίς ημών τελειωθώσιν.»( Εβρ. ια΄ , 40 ).
Η πίστη των Ορθοδόξων πέτυχε περιφανείς νίκες. Τα κατορθώματα των δικαίων, Αγίων Μαρτύρων πολυσήμαντα.
Η πίστη «δι’ έργων ενεργουμένη», η και αληθινή, έχει αναφορά διαχρονική. Αναρίθμητοι οι Μάρτυρες της πίστεώς μας. Με τα πολυποίκιλα μαρτύριά τους εσφράγισαν τη γήϊνη πορεία τους.
Ο χριστιανός Μάρτυρας έδωκε τη μαρτυρία του Χριστού με την σθεναρή ομολογία του, την θαυμαστή καρτερία του, τη διάπυρη αγάπη του προς τον Θεό, αλλά και προς τους δημίους του.
Ο χριστιανός Μάρτυρας στοχεύει σωστικά.
Ο Μάρτυρας με το μαρτύριό του επιθυμεί την σωτηρία του αντιπάλου του και ποτέ την εξόντωσή του.
Υποβάλλει αλήθειες και δεν επιβάλλει αντιλήψεις.
Επιποθεί να κερδίσει αθάνατες ψυχές και ποτέ να συντρίψει υπάρξεις εχθρικές.
Πιστεύει ακράδαντα, ότι η σωτηρία του εξαρτάται από την αγαπητική κίνηση προς τους εχθρούς και συνεπώς αγωνίζεται και για την σωτηρία των άλλων.
Σιωπηλοί Μάρτυρες και οι Μοναχοί, βιώνουν ισόβια αυτό το μαρτύριο της αγάπης. Η ανθρωπότητα είναι για εκείνους μια απέραντη αδελφότητα. Συμπάσχουν και αγωνιούν για την σωτηρία τους. Αυτό είναι  ένα αληθινό μαρτύριο. Δρουν στην  αφάνεια. Συναπαρτίζουν «το νέφος» των Μαρτύρων.
Όλοι οι χριστιανοί αγωνιστές «τρέχουν  δι’  υπομονής  τον προκείμενον αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν.»
Ο Χριστός, ο Πρώτος Μάρτυρας στο βωμό της αγάπης. Εμείς ακριβείς ιχνηλάτες, ας είμασθε.-