Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)
ΑΓΙΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ο Παλαμάς.


Γρηγόριος  ο Παλαμάς ! Μια ηρωϊκή μορφή της  Εκκλησίας.  
Τον 14ο αιώνα μ.Χ. ζει στην αυτοκρατορική αυλή της Κων/πόλεως  αρχικά. Μετέπειτα  φθάνει  στο  Άγιον  Όρος  και  εκεί ρουφάει  το  νέκταρ  της ησυχίας. Βιώνει θεϊκές μεθεκτικές στιγμές. Αδολεσχεί  σε θέματα  πίστεως  και  εγκολπώνεται  τις  Πατερικές εμπειρίες.
          Η διένεξη του Μοναχού Βαρλαάμ με τούς Αγιορείτες Ησυχαστές για   ΄΄μεθεκτόν ή  μη της ουσίας  του Θεού΄΄  , τον  αναγκάζει να κατέβει στο στίβο. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη  και εκεί δίνει μάχες για την Ορθόδοξη  Αλήθεια.  Πιστός και απαρέγκλιτος  στο πνεύμα των Πατέρων διατυπώνει τη διακριτή διαφορά ΄΄ἀμέθεκτης ουσίας του Θεού και μεθεκτής ενέργειάς Του΄΄ .
        Οικουμενικές Σύνοδοι τέσσερις επικυρώνουν  αυτή την Αλήθεια.Στην τελευταία Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη  το 1351  παρών και ο Γρηγόριος.
 Πολυγραφώτατος ο Γρηγόριος αφήνει πολλά θεολογικά έργα.
Από τον Πατριάρχη  Ισίδωρο εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης.
1360 και ο παλαίμαχος Αγωνιστής, ο Ορθόδοξος  Ηγέτης αναχωρεί για τη χώρα του Φωτός. Ήδη είναι Άγιος !-