Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

ΣΤΑΥΡΟΣ, όπλο το αήττητο.

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΟΠΛΟ το ΑΗΤΤΗΤΟ.Οι μάχες εξαρτώνται από την υπεροχή των όπλων. Οι πνευματικές μάχες καθορίζονται κυριολεκτικά από την ορθή χρήση των όπλων. Οι νίκες στον αόρατο πόλεμο κατά του Διαβόλου και των παθών είναι επίτευγμα ενός διαχρονικά υπερσύγχρονου όπλου. Το αήττητο αυτό όπλο είναι ο ΣΤΑΥΡΟΣ του Κυρίου μας.
Ο Σταυρός, από την στιγμή, που υψώθηκε πάνω στο λόφο του Γολγοθά και προσηλώθηκε πάνω του το πανάχραντο Σώμα του Χριστού, καθαγιάστηκε. Με την εκούσια θυσιαστική του πράξη ο Ιησούς επάνω στον Σταυρό έδωκε τη μάχη κατά του Διαβόλου , κατά του θανάτου, κατά της αμαρτίας και σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ νίκης.
Η παντοδυναμία του Θεού Λόγου διαπορθμεύτηκε στο Ξύλο και το Σημείο του Σταυρού και το ανέδειξε αήττητο.
΄Εκτοτε διά της δυνάμεως του Σταυρού οι Χριστιανοί σημειώνουν περιφανείς νίκες. Αντιμετωπίζουν την άρση του προσωπικού σωστικού Σταυρού ελπιδοφόρα. Αποκρούουν τις πειρασμικές επιθέσεις νικηφόρα. Ασφαλίζουν τα διαβήματά τους αποτελεσματικά. Πορεύονται με ασφάλεια. Ατενίζουν το μέλλον αισιόδοξα. Είναι μικροί Σταυροφόροι, αφού σηκώνουν τον αναλογούντα Σταυρό τους, σημειώνονται διά του Σταυρού και χρησιμοποιούν τον Σταυρό, ως όπλο κυρίαρχο και παν-όπλο.
Με τον Σταυρό του Χριστού κερδήθηκε η κυριαρχία του Θεού επί του Διαβόλου, η κατατρόπωση του θανάτου και η επικράτηση της αθανασίας στον άνθρωπο, η παρόπλιση της αμαρτίας, η καταλλαγή του ανθρώπου με τον Θεό, η δυνατότητα της Θέωσης του ανθρώπου, η μέθεξη της δόξας του Θεού.
Ο Σταυρός του Κυρίου   αλεξιτήριο παντοειδές, αντίδοτο πολυποίκιλο, φρέαρ εύελπι, σημείο φερέγγυο.
Ο Σταυρός του Κυρίου δείκτης  ουράνιος, σημε
ίο  αναφοράς πρόσφορο, βοηθός  ασυναγώνιστος, φύλα-   κας ακατάβλητος.
Στον Σταυρό του Κυρίου μας προσβλέπουμε με εμπιστοσύνη και ελπίδα, από Εκείνον αντλούμε θάρρος και ανδρεία, τόλμη και ηρωϊσμό.
Ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι η ασπίδα μας, η ασφαλιστική δικλείδα στον πολύπλευρο αγώνα μας.
Ο Κύριος διά του Σταυρού Του εκχέει θαυματουργική Χάρη, ιαματική δύναμη, ζωοποιό ενέργεια.
Ο Σταυρός  καύχημα των πιστών, στήριγμα των Χριστιανών, όπλο των αγωνιστών. Ο Σταυρός δόξα των Αγγέλων. Ο Σταυρός πανσεβάσμιος και παμπόθητος. Ο Σταυρός του Κυρίου μας καύχημα και κραταίωμα   παν-χριστιανικό.
"Σταυρέ του Κυρίου, βοήθει  μοι! "
, η προσφιλής και διαρκής επίκληση των πιστών.
Ο Σταυρός, ας είναι η καταφυγή μας, η αψευδής ελπίδα μας, η κραταιά προστασία μας.-