Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Αγιος Ιωάσαφ, ο νέος Οσιομάρτυρας.

26/10   ΑΓ. ΙΩΑΣΑΦ, ο νέος Οσιομάρτυρας.

    Το Χορό των Οσιομαρτύρων απαρτίζουν υπάρξεις φλογερές, με πυρίφλεκτες καρδιές και διακαή πόθο μαρτυρίου. Ιχνηλάτες των Μαρτύρων αποτελούν τη Χορεία των Οσιομαρτύρων.
            Ανάμεσά τους ευδιάκριτη θέση κατέχει ο Νέος Οσιομάρτυρας ΙΩΑΣΑΦ. Μαθητής αφοσιωμένος του Πατριάρχη Κων/πόλεως Νήφωνα, αναδεικνύεται και πανάξιος μιμητής του. Δρομέας στο στίβο της αρετής φθάνει σε ύψη τελειότητας. Βιώνει την τέλεια αγάπη, εμφορείται από βαθειά ταπείνωση , καθορίζει, ως στάση ζωής τη μετάνοια. Επιτυγχάνει την κάθαρση της καρδιάς και εναγιοποιείται. Ο φωτισμός του νου πυροδοτεί την καρδιά, για επιζήτηση  μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου κατακαίει το είναι του.
            Η εκδημία του διδασκάλου του, Οσίου Νήφωνα, σηματοδοτεί και την προσωπική του εκκίνηση, για την εκζήτηση του μαρτυρίου. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στο κριτήριο των Τούρκων. -  Είμαι Χριστιανός!   δηλώνει εμφαντικά. -  Ο Τριαδικός Θεός, που πιστεύω είναι ο αληθινός Θεός. Η ενσάρκωση του Χριστού έδωκε σε μένα τη δυνατότητα της σωτηρίας. Είναι Θεός αγάπης και Τον λατρεύω και δεν Τον απαρνούμαι!  Η αντίδραση άμεση. Συλλαμβάνεται, βασανίζεται βάναυσα και αποκεφαλίζεται, στις 26 Οκτωβρίου 1536.
            Ένας ακόμη Οσιομάρτυρας συναριθμείται στον  πανευκλεή  Χορό  των  Μαρτύρων.-