Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

12/10. Αγιοι:Τάραχος, Πρόβος. Ανδρόνικος.

12/10 ΑΓΙΟΙ:  ΤΑΡΑΧΟΣ, ΠΡΟΒΟΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ.

           Τρεις Μάρτυρες Χριστού. Τρεις στρατιώτες πανευσεβείς.
Ο Τάραχος, βλαστός της Ιλλυρίας.
Ο Πρόβος, γόνος της Παμφυλίας.
Ο Ανδρόνικος Εφέσιος.
Και οι τρεις εντρυφούν στην Αγία Γραφή και αγωνίζονται, για την υλοποίηση των ευαγγελικών εντολών. Η φλόγα της πίστεώς τους κατακαίει και τη μεταδίδουν με τόλμη.
 Συλλαμβάνονται, για τη δράση τους, από τον έπαρχο Ταρσού Μαξέντιο. Ομολογούν  με παρρησία.
Ο Τάραχος, αν και  υπερήλικας, βροντοφωνεί:   Οἱ σωματικές μου δυνάμεις  άτονες, αλλά οι ψυχικές ακμαίες. Δεν με τρομάζουν τα μαρτύρια, ούτε και ο θάνατος. 
            Ο Πρόβος ομολογεί επίσης σθεναράΜαρτυρώ, για την αγάπη του Χριστού μου και δεν Τον αρνούμαι! 
            Ανδρεία και η απάντηση του Ανδρονίκου:  Δεν με φοβίζει τίποτε. Μένω πιστός μέχρι θανάτου! 
            Ο Μαξέντιος μένει εμβρόντητος, από το  θάρρος των  υποψηφίων Μαρτύρων. Διατάσσει την εκδορά της κεφαλής του Τάραχου και την εκβολή  των ματιών του. 
Τελικά  και  οι  τρεις  αποκεφαλίζονται  και  εισέρχονται  νικηφόροι  στα Ουράνια Σκηνώματα.-