Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

19/10 Άγιος Σαδώθ Επίσκοπος και 120 Μάρτυρες.

19/10  ΑΓΙΟΣ   ΣΑΔΩΘ, Επίσκοπος και 120 Μάρτυρες.

 Βρισκόμαστε στην Περσία, το 33 μ.Χ., όταν βασιλεύει ο Σαπώρ. Στην πρωτεύουσα υπάρχει ένα ποίμνιο Χριστιανών, το οποίο διαποιμαίνεται θεοφιλώς από το θεοπρόβλητο Επίσκοπο  Σαδώθ.Ο Σαδώθ, ευρισκόμενος εις   ΄΄τύπον και τόπον Χριστού΄΄  , διαθέτει βαθειά πίστη στο Θεό, διάπυρη αγάπη σ’ Εκείνον και έχει επίγνωση της υψηλής αποστολής του.
Με στόχο τη σωτηρία των πιστών  μεριμνά ποικιλότροπα για την τροφοδοσία των ψυχών. Αγωνίζεται, για να κερδίσει ψυχές και δε διανοείται να απωλέσει. Η προσωπική του θεοσέβεια προκαλεί για μίμηση. Η φιλανθρωπία του, έκφραση πατρικής αγάπης, εξασκείται αφειδώλευτα και αδιάκριτα. Τοιουτοτρόπως πιστοί και άπιστοι απολαμβάνουν των  ευεργεσιών.
Η αγάπη διάχυτη ευφραίνει το Θεό, αλλά ταυτόχρονα  ενοχλεί  το  σατανά. Οι ιερείς των Περσών, οι Μάγοι, εξαπολύουν συκοφαντική επίθεση  εναντίον του Σαδώθ, για ειρωνική στάση προς το βασιλιά. Ο βασιλιάς, με τον υπερφίαλο εγωϊσμό της εξουσίας, διατάσσει άμεσα τη σύλληψή του. Η απαίτηση είναι αμετάκλητη:
 -  Σαδώθ, αν θέλεις να ζήσεις, πρέπει να αρνηθείς το Χριστό. 
 -΄΄ ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ος δ’ αν απολέση  την  ψυχήν αυτού ένεκεν εμού, ευρήσει αυτήν΄΄. (Ματθ. 16, 25), αντηχεί στο είναι του το μήνυμα του Ιησού. Ανεπίστροφα  και  σθεναρά  απαντά:   -
- Ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και δεν Τον αρνούμαι. Ο θάνατος θα με φέρει συντομώτερα κοντά Του!  
Ο βασιλιάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του.
            Συμμάρτυρες και 120 Χριστιανοί. Όλοι, τροπαιοφόροι Ομολογητές, προσέρχονται  στο στεφοδότη Κύριο, για την παραλαβή του αφθάρτου  στεφάνου ατελεύτητης δόξας.-