Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Μεγαλυνάρια Αγίου Δημητρίου Μυροβλήτου
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ   ΑΓΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ

            Μεγαλομαρτύρων κλεινός βλαστός, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ προστάτης, και αμέριστος αρωγός. Θεσσαλονικέων, το καύχημα και κλέος, και πάντων των Ελλήνων, το αγαλλίαμα.-
                
                                                     *   *   *
          Δεύτε  ανυμνήσωμεν   οι  πιστοί,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  Μέγαν, Μυροβλήτην, θαυματουργόν. Αγλάϊσμα Μαρτύρων και κλέος των Αγίων, ημών θερμόν προστάτην, πρέσβυν ακοίμητον.-