Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ στη Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Σαβ.Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ.ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  στη  Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Σαβ. προ των Βαϊων και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη
του Αγ. και δικαίου φίλου  του  Χριστού
Αγ. Λαζάρου του τετραημέρου.


Γόνος της Βιθυνίας και γυιός του Φαρισαίου Σίμωνα, ο Λάζαρος. Αδελφός της Μάρθας και  της Μαρίας.
          Φίλος στενός του Ιησού  και  ένθερμος  συνομιλητής  και  υποστηρικτής της εκ νεκρών αναστάσεως των ανθρώπων.
Προ του Πάθους του Κυρίου και για επιβεβαίωση του μυστηρίου της Αναστάσεως, αφού είχε προηγηθεί η Ανάσταση της  κόρης του Ιαείρου και του γυιού της χήρας στη Ναϊν και ενώ ο Ιησούς βρίσκεται πέρα από τον Ιορδάνη, ο φίλος Του Λάζαρος αρρωσταίνει και πεθαίνει.
Ο Ιησούς ως παντογνώστης Θεός, το γνωρίζει, το ανακοινώνει στους Μαθητές Του και καταφθάνει στη Βιθυνία.
Προσέρχεται στον τάφο του, δακρύζει, προσεύχεται και προστάζει:  Λάζαρε, έλα έξω. 
            Με το λόγο αυτό αντιστρέφει το νόμο της φθοράς του σώματος του τετραημέρου νεκρού, το αποκαθιστά υγιές και το ζωοποιεί, επαναφέροντας  σ’αυτό την ψυχή.
 Όντως, πάραυτα ο τετραήμερος νεκρός Λάζαρος υπακούει, ανασταίνεται και επιστρέφει σπίτι του .
            Με το ασύλληπτο αυτό θαύμα του Ιησού φαίνεται το μέγεθος της παντοδυναμίας Του, της Θεϊκής Του ιδιότητας, της εξουσίας Του πάνω στη ζωή, στον θάνατο και στην φθορά.
            Η Ανάσταση του Λαζάρου προάγγελος, αλλά  και εχέγγυο της Αναστάσεως του Χριστού, καθώς και   της  μελλούσης  αναστάσεως όλων κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του.
            Το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου προκάλεσε τον φθόνο των Αρχιερέων και η  επαπειλούμενη  θανατική καταδίκη, αναγκάζουν τον Λάζαρο να διαφύγει στην Κύπρο.
Εκεί παραμένει και χειροτονείται από τους Αποστόλους  Επίσκοπος.
Ζει Θεάρεστα 30 χρόνια μετά την ανάστασή του και εκδημεί προς Κύριον ειρηνικά.
Η βιοτή του ευαρεστεί τον Θεό και του προσφέρεται η Θαυματουργική Χάρη.-