Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Η Μεταμόρφωση του Κυρίου.


Η  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  του ΚΥΡΙΟΥ  6/8
             
ΘΑΒΩΡ ! ΙΗΣΟΥΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ.  Ανβαση στην κορυφή του όρους, ανάταση της ψυχής προσευχητική.
Τότε  εκτυλίσσεται ένα εξαίσιο θέαμα, με το ξύπνημα των κατάκοπων μαθητών  Του. Ο Ιησος αφήνει να φανεί ένα μέρος της θεϊκής Του δόξας, του Θείου Φωτός, ενώ συνομιλεί με τον ΜΩΥΣΗ και τον ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ. Η φωνή του Θεού  Πατέρα επιβεβαιώνει την Υιική,αγαπητική σχέση τουΧριστού και επισημοποιεί τη Διδασκαλική Του Αυθεντία.
ΘΑΒΩΡ! Μια φάση Παραδείσου!
Αξωσμας, Κύριε, να την απολαύσουμε.-


ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Εν τω ΘΑΒΩΡΙΩ επέδειξας, την άρρητον δόξαν και σοφίαν την του Πατρός. 
Εις Μαθητάς παρέσχες την φώτισιν την Θείαν, και ως Δεσπότης έσχες Φως το αϊδιον.-