Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Αφιέρωμα στη Θεοτόκο.ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ

Ηχ. πλ. Α΄(Τον συνάναρχον...)

            Χαίρε Πάναγνη Κόρη Θεοχαρίτωτε. Χαίρε Σκέπη του κόσμου και Απειρόγαμε. Χαίρε η Πρώτη προς Θεόν η μεσιτεύουσα, υπέρ του γένους των ανθρώπων, χαίρε Παντάνασσα. Πρεσβεύουσα εκτενώς τε, μη διαλίπης ημών, των προσφευγόντων τη Σκέπη Σου.-" ΧΑΙΡΕ  ΠΑΡΘΕΝΕ  ΜΑΡΙΑ"
        Ήχοι : πλ. δ΄και πλ. α΄
        (Ω Μαρία Θεομήτορ...)

Ω Πανάχραντε Κυρία
ασθενών η νοσηλεία,
των πτωχών ευεργεσία,
ορφανών η προστασία
και γερόντων ιατρεία.
Χαίρε Παρθένε Μαρία !   
      
Ω Πανάμωμε Μαρία
των θλιμμένων βακτηρία,
προς Θεόν η παρρησία,
των πιστών η μεσιτεία
και ανθρώπων σωτηρία.
Χαίρε Παρθένε Μαρία !
                  
Ω Πανύμνητε Μαρία
των μητέρων ικεσία,
Μοναχών η ηγεσία,
των Αγίων Παναγία
και Αγγέλων η Κυρία.
Χαίρε Παρθένε Μαρία !