Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Κυρ.Θ΄Ματθ. Η δοκιμή της φωτιάς.
ΚΥΡ. Θ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ( Επί κυμάτων.)
( Α΄  Κορ. γ΄ , 9 – 17 )

Η  ΔΟΚΙΜΗ  της ΦΩΤΙΑΣ.

«Εκάστου το έργον φανερόν γενήσεται. Εκάστου το έργον οποίόν εστι το πυρ  δοκιμάσει.»            ( Α΄Κορ. γ΄, 13 ).
Σκοπός της δημιουργίας του  ανθρώπου είναι η κατά Χάρη θέωση. Η επίτευξή της πραγματώνεται από την ενέργεια του Θεού και τη συνέργεια του ανθρώπου, μέσα σ’ ένα κλίμα ελευθερίας.
Ο άνθρωπος επιλέγει ελεύθερα τον στόχο, χωρίς να έχει τη δυνατότητα μόνος του να τον πετύχει.
Ο Θεός ενεργεί, χωρίς να παραβιάζει την ελευθερία  του ανθρώπου και να τον εξαναγκάζει να υποκύψει στο δικό Του θέλημα.Η πρωτοβουλία ανήκει στον Θεό.Ο Ίδιος αποκαλύπτεται αόρατα και διακριτικά στον άνθρωπο και αναμένει την απάντησή Του. Από την αρνητική η θετική απάντηση εξαρτάται η σωτηρία μας. Είμαστε δηλαδή συνεργοί του Θεού στο έργο της σωτηρίας  μας. Χωρίς τη θέληση του ανθρώπου ο Θεός δεν σώζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ελεύθερα αποδέχεται την κλήση και  έκτοτε επιδεικνύει πίστη ακράδαντη στον  Τριαδικό Θεό και Θεάνθρωπο Ιησού.
Η πίστη, βέβαια, απαιτείται να είναι ενεργός, να εκφράζεται με έργα, τα οποία θα εμπνέονται και θα διαπνέονται από αγάπη ανιδιοτελή, στον Θεό και στον άνθρωπο.
Η γνησιότητα των έργων της πίστεως θα δοκιμαστεί μέσα στο καμίνι των θλίψεων. Ο Θεός θα ελέγξει, πάντα αγαπητικά, την ποιότητα των έργων της πίστεώς μας.
Ο πόνος, η θλίψη, οι δυσκολίες και ο θάνατος, θερμομετρούν την πίστη μας. Η υπομονή στον πόνο, η καρτερία στη θλίψη, η μακροθυμία στις  δυσκολίες, η  υπέρβαση  του  θανάτου, εγγυώνται τη γνησιότητα της πίστεως και των έργων μας, εξασφαλίζουν τη σωτηρία μας.
Η επιτυχής γήϊνη δοκιμασία εχέγγυο και για την τελική κρίση του Θεού.
Η αυτομεμψία και η μετάνοια ενεργούν συντελεστικά στην σωστική αντιμετώπιση των ποικίλων δοκιμίων, τα οποία η αγάπη του Θεού επιτρέπει και χρησιμοποιεί προκειμένου όλοι να σωθούμε.
Ας  ενεργήσουμε  ολόθυμα.-