Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Πατρίδα μου ;ΠΑΤΡΙΔΑ μου;

Είμαι  πολίτης  της  γης.
Αισθάνομαι  χοϊκός.
Έχω  ταυτιστεί  με  το  χώμα.
Νιώθω προσκολημμένος  στην  ύλη.


Η  δημοτολόγησή  μου υπάρχει.
Η πατρίδα  μου, μικρή, πανέμορφη.
Η αιώνια, ὀμως, κοινή, πανανθρώπινη 
                                               Πατρίδα.
Βρίσκεται  στον  Ουρανό.


Από  εκεί  ξεκίνησα.
Εκεί  πολιτογραφήθηκα.
Προς  τα  εκεί  οδεύω
και  είναι όντως  πανευφρόσυνα.


Είναι η περιπόθητη Ουράνια Πατρίδα.
Το σπίτι του Θεού Πατέρα μου.
Με  αναμένει  εναγώνια.
Το  εισιτήριο, ας εξασφαλίσω.


΄΄Πίστη, αγάπη, ταπείνωση΄΄.
Το  τρίπτυχο της προσωπικής μου
                                     σωτηρίας.
Το  εχέγγυο της  επιστροφής
                      στην  πατρίδα  μου.-

                                               Από την ποιητική Συλλογή
                                                   ΄΄ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ΄΄
                                                          Ελ. Α. Κλ.