Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Τα τάλαντα.


ΚΥΡ.  ΙΣΤ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ.( Ματθ. κε΄, 14 – 30 )

Τα  ΤΑΛΑΝΤΑ.

«Και  ω  μεν έδωκε  πέντε τάλαντα, ω δε  δύο, ω δε  εν, εκάστω κατά  την ιδίαν δύναμιν.»       ( Ματθ. κε΄,15).Οι άνθρωποι, εικόνες Θεού, πλασμένοι ένσοφα, διακοσμημένοι ένστοργα, με ποικιλία χαρισμάτων, απαρτίζουν το κοινωνικό σύνολο.
Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαίρετα, παραλήπτες ταλάντων. Όλοι οι άνθρωποι καθολικά, αλλά και προσωπικά, ταλαντούχοι. Ναι, ταλαντούχοι αναλογικά  των δυνατοτήτων τους.
Ένσοφος καταμερισμός των ταλάντων, με δυναμική προοπτική της αξιοποίησής τους.
Ένστοργος απονομή χαρισμάτων, για απόρριψη κάθε διαμαρτυρικής φωνής.  Τοιουτοτρόπως, η  φαινομενική ανισότητα κατανομής ταλάντων ανατρέπεται άρδην. Η αναλογική αυτή κατανομή αποτελεί πράξη δικαιοσύνης και έχει αναφορά εξισορροπίας και αισθητικής.
Τα τάλαντα δόθηκαν ως μέσα σωστικά, με σκοπό την αξιοποίησή τους και στόχο τη σωτηρία του ανθρώπου.
Η απόκρυψη των ταλάντων αποτελεί πράξη καταδικαστέα. Η κακή χρήση τους κίνηση κατακριτέα. Η ορθή χρήση τους πράξη επιδοκιμαστέα.
Κάθε άνθρωπος οφείλει το τάλαντο, που του δόθηκε, ως δώρο από τον Θεό Πατέρα, να το αξιοποιήσει δεόντως. Έχει χρέος το τάλαντο να το θέσει στη διάθεση της αγάπης των συνανθρώπων, να το προσφέρει αντίδωρο στην αγάπη του Θεού.
Κάθε άνθρωπος, στα όρια των δυνατοτήτων του, μπορεί να πολλαπλασιάσει το τάλαντο, που του δόθηκε.
Κάθε άνθρωπος έχει υποχρέωση με τα τάλαντα, που του δόθηκαν να εργασθεί για τη δόξα του Θεού.
Αλλίμονο! Υπάρχουν άνθρωποι, επιλήσμονες του προορισμού τους, που κατεργάζονται την απώλειά τους. Δυστυχώς χρησιμοποιούν τα τάλαντά τους, ως βέλη εχθρικά κατά του Θεού, ως όπλα φονικά, κατά του «πλησίον». Αυτή  η   τακτική αποβαίνει ολέθρια και για τις ψυχές,  που σκανδαλίζονται ή παραπλανώνται, αλλά και για τον ταλαντούχο άνθρωπο, που παρεκτρέπεται πρακτικά.
Αδελφοί μου ! Τα τάλαντα, που όλοι έχομε είναι όργανα σωστικά. Ας τα αξιοποιήσουμε, για τη δόξα του Θεού, για τη σωτηρία των συνανθρώπων μας, αλλά και τη δική μας.-