Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Υπαπαντή του Κυρίου.
2/2  ΥΠΑΠΑΝΤΗ  του  ΚΥΡΙΟΥ

Ακριβής  τηρητής του Νόμου ο  Ιησούς, 40ημερο  Βρέφος, εισέρχεται  στο Ναό. Προσφέρεται, ως  άνθρωπος, αφιερωτικά στο Θεό και ταυτόχρονα εκπληρώνει το  διακαή  πόθο  του γέροντα Συμεών να δεχθεί αγαπητικά τον Θεάνθρωπο.
Ο Χριστός παντοτινός επιζητητής της καρδιάς μας. Του   ανοίγομε την   θύρα   εγκάρδια ; Τον αναμένομε εναγώνια ;
Αν  Τον ποθήσουμε, αναμφίβολα  θα  γευθούμε  την άρρητη χαρά  της Υψηλῆς επίσκεψης.-

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ:

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ  ΚΥΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑΜ  εισήγαγε  εν Ναώ, Ιησοῦν το Βρέφος, εις τας χείρας του ΣΥΜΕΩΝ. Θεοδόχος όντως, Θεόν τε ομολογήσας, Υιέ  Θεού και ΛΟΓΕ, καμέ στερέωσον.-

ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΔΟΧΟΥ

Τον σεπτόν λευϊτην τον του Θεού, τον αναδεχθέντα εν αγκάλαις τον Ιησούν. Τον απολυθέντα, ειρήνῃ εν Κυρίῳ, τον ΣΥΜΕΩΝ τον Θείον, ανευφημήσωμεν.-