Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Αγάπη στον πλησίον.


ΚΥΡ. ΙΕ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ. (Ματθ.κβ΄,35–46)

ΑΓΑΠΗ  στον  ΠΛΗΣΙΟΝ.

 «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν.»( Ματθ. κβ΄, 39 ).
Αγάπη  είναι ο Θεός. Αγάπη εκδηλώνει παντοιοτρόπως. Αγάπη επιζητεί και από τον άνθρωπο.
Μια αγάπη καθολική, με όλη την καρδιά και την ψυχή και τη διάνοια του ανθρώπου, προς Εκείνον.
Μια αγάπη, ταυτόχρονα, του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Μια αγάπη προς τον πλησίον, του μέτρου της αγάπης προς τον εαυτό μας.
«Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν.» Να αγαπήσεις τον κάθε  συνάνθρωπό σου, όπως τον εαυτό σου. Ένα μήνυμα διαχρονικό και παντοτινά επίκαιρο.
Η  φιλαλληλία  να είναι πιστό αντίγραφο της φιλαυτίας.
Μια αγάπη έμπρακτη, θυσιαστική, ολόθυμη.
Μια αγάπη χωρίς όρια.
Μια αγάπη παρούσα στον πόνο και στη θλίψη, στην επιτυχία και στην ευτυχία.
Μια αγάπη, που θα οικειοποιείται το κάθε πρόβλημα του άλλου και θα συμβάλλει  θετικά και αποτελεσματικά στη λύση του.
Μια αγάπη ένθερμη, αδιάκριτη, που θα απευθύνεται σ’ όλους, αλλά και στον καθένα χωριστά.
Μια αγάπη  ανιδιοτελή και ανυστερόβουλη, ανεπίδεκτη και πρότυπη, ανυπόκριτη  και  ειλικρινή.
Μια αγάπη αδελφική, σύμμετρη της αγάπης του Θεού της αγάπης.
Ο Απ.Παύλος απευθύνεται προτρεπτικά :«Διώκετε την αγάπην ».(Α΄Κορ. ιδ΄1) και τόνιζει εμφαντικά : «μηδενί  μηδέν οφείλετε  ει μη το αγαπάν αλλήλους.» (Ρωμ ιγ΄8).
Η αγάπη μας προς τον πλησίον είναι χρεωστική. Την οφείλομε προς τους φίλους, αλλά και  προς  τους εχθρούς, στους μικρούς,αλλά και στους μεγάλους, στους λευκούς, αλλά και στους μαύρους, στους πλούσιους, αλλά και  στους πτωχούς, στους ενάρετους, αλλά και στους αμαρτωλούς.
Η αγάπη μας πύρινη, εξερχομένη από μια καρδιά πυρακτωμένη από αγάπη στον Χριστό.
Η αγάπη μας αντίδωρο της αγάπης του Θεού και ανταύγεια της αγάπης Του.
Μια τέτοια αγάπη ζητά η κάθε εικόνα του Θεού από τον συνάνθρωπό της. Αυτή οφείλομε να διαθέσουμε όλοι μας σε όλους.
Καλούμαστε από τον Θεό να επιδείξομε αυτοδιάθεση και αυτοπροσφορά.
Προσκαλούμαστε από τον Κύριο να τεθούμε στη διάθεση  του « πλησίον » μας. Να ενδιαφερθούμε αληθινά και ζωηρά για τον διπλανό  μας. Η σωτηρία μας περνάει αναπόφευκτα από το κατώφλι του « πλησίον » μας. Η ποιότητα και ποσότητα άγάπης, που θα διαθέσουμε για τους άλλους, θα μας σώσει η θα μας καταδικάσει.  
Εμπρός, λοιπόν, για μια εκστρατεία αγάπης, για μια απαρέγκλιτη εφαρμογή της Θεϊκής αυτής εντολής.-