Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Ναός του Θεού.


ΚΥΡ. ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας)(Β΄Κορ.στ΄,16–ζ΄,1)
  
ΝΑΟΣ  του ΘΕΟΥ.

«Υμείς γαρ ναός Θεού εστε  ζώντος ». (Β΄Κορ. στ΄,16).
Ναός είναι η Εκκλησία, το Σώμα του Θεανθρώπου. Η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινη οργάνωση, αλλά Θεανθρώπινος Οργανισμός.
Η Εκκλησία, Άγιος Ναός Αυτού, Αγιοτριαδικό Κατοικητήριο.
Η Εκκλησία σύνολο Αγίων Χριστιανών, ζωντανών μελών της, συνδεδεμένων οργανικά με τον Χριστό.
Αλλά Ναός και ο χώρος, που τελείται το Μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας στο καθιερωμένο από τον Αρχιερέα Θυσιαστήριο.
Ναός και ο κάθε πιστός, πολιτογραφείται στην στρατιά του Ιησού, είναι συνδεδεμένος με τον Χριστό, εφ’ όσον  μετέχει της ασκητικής, λατρευτικής και Μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας και αποτελεί δέκτη των χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος.
Ναός του Θεού η καρδιά του αγωνιστή της κάθαρσης των παθών, της αδιάλειπτης προσευχής.
Ναός του Θεού ο άνθρωπος, που έχει την καρδιά του θυσιαστήριο όπου κατοικεί και ενεργεί ο Θεός, όπου η μνήμη του Θεού είναι αδιάπτωτη και διηνεκής.
Κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος τα σώματά μας. Η διαφύλαξή τους είναι κίνηση χρεωστική.
Η «κατ’ εικόνα» και «καθ’ ομοίωσιν» επισφράγιση του  ανθρώπου από τον Θεό, έκφραση του πλούτου της Θείας  αγάπης Του.
Επιστέγασμα των αναριθμήτων δωρεών του Θεού προς τον άνθρωπο η ανάδειξή του σε Ναό  Θεού  ζώντος. «Ενοικήσω εν αυτώ και εμπεριπατήσω και έσομαι αυτών Θεός, και αυτοί έσονταί μοι λαός.»(Β΄Κορ.στ΄,16).
Η αποδοχή αυτού του προνομίου, που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο, συνεπάγεται έναν ισόβιο αόρατο πόλεμο κατά του «εαυτού του», του «σατανά», του «κόσμου». Το σώμα του ανθρώπου πεδίο συγκλονιστικής μάχης. Τον άνθρωπο διεκδικούν ο Θεός και ο σατανάς. Ο Θεός για να τον σώσει, να τον αφθαρτοποιήσει και ο σατανάς για να τον οδηγήσει στην απώλεια.
Ο αγώνας  δικός μας. Η επιλογή δική μας. Η παράδοση των σωμάτων μας σ’ Εκείνον σηματοδοτεί την ναοποίησή μας, την εκκλησιοποίησή μας.
Αγώνας ανένδοτος, για κάθαρση της καρδιάς, του ναού μας, απαιτείται. Αυτό  προτρέπει  και ο Απ. Παύλος. «Καθαρίσωμεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος επιτελούντες  αγιωσύνην  εν φόβω Θεού.»(Β΄Κορ.ζ΄,1).-