Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ η Βασίλισσα.16/12    ΑΓ.  Θ Ε Ο Φ Α Ν Ω, η Βασίλισσα.
-Στην υπηρεσία  της   αγάπης.
*****************************************

«Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;»(Μαρκ. η΄36). Αμύθητη η αξία της ψυχής. Ανύπαρκτο το υλικό αντάλλαγμά της. Μοναδικό, για την εξαγορά της, τίμημα το Αίμα του Θεανθρώπου. Ενδόμυχος πόθος των Χριστιανών η σωτηρία της. Στόχος των αγώνων τους η διαφύλαξή της.Η δόξα περιφρονείται, ο πλούτος διασκορπίζεται, το σώμα θυσιάζεται προκειμένου να επιτευχθεί η διάσωσή της.Ολόκληρη η περίλαμπρη Χορεία των Αγίων θεωρεί τα πάντα«σκύβαλα» και  έτσι σώζει την ψυχή και κερδίζει το Χριστό.
Και η Αγία Θεοφανώ υπακούει στο προσκλητήριο σάλπισμα του Κυρίου: «Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι» (Μαρκ. η΄ ,34).Απαρνείται καθολικά, σηκώνει ολοκληρωτικά  το Σταυρό του Χριστού και συμπορεύεται μαζί Του. Πατρίδα της η Κων/πολη. Εκεί γεννιέται κι ανατρέφεται. Η καταγωγή της βασιλική. Γονείς της ο Κω ν/νος και η Άννα. Πιστοί Χριστιανοί, ευσεβείς, αλλ' άτεκνοι. Οι ικεσίες τους θερμές προς τον Κύριο. Οι δεήσεις τους επίμονες προς τη Θεοτόκο. Πόθος τους η απόκτηση ενός  παιδιού. Οι προσευχές τους εισακούονται. Η πίστη τους βραβεύεται. Γεννιέται η Θεοφανώ. Οι γονείς πανευτυχείς. Οι ευχαριστίες τους στο Θεό ένθερμες. Η φροντίδα τους, για την ψυχική μόρφωση της μονάκριβης κόρης, αμέριστη. Η πίστη και η αγάπη στο Χριστό εμφυτεύονται στην αθώα παιδική ύπαρξη. Οι αρετές της εμφανείς. Ο χαρακτήρας της αδαμάντινος. Και ο βασιλιάς Βασίλειος ο Μακεδόνας την εκλέγει για σύζυγο του γυιού του, Λέοντος του Σοφού. Στην Κων/πολη η ευφροσύνη για το γάμο τους πάνδημη. Ο σατανάς φθονεί την ευτυχία τους. Ενσπείρει συκοφαντικούς λόγους και ο πατέρας φυλακίζει το ζεύγος, για τρία χρόνια. Στα εγκαίνια όμως του Προφήτη Ηλιού συμφιλιώνονται πατέρας και γυιός και  συνεορτάζουν.
Αργότερα ανακηρύσσεται αυτοκράτορας ο Λέων. Η Θεοφανώ χρίζεται Βασίλισσα, αλλά παραμένει ασυγκίνητη από τη γήϊνη δόξα. Μέλημά της επιτακτικό η σωτηρία της ψυχής της. Ρίχνεται με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα στον αγώνα της ασκήσεως. Όπλο της ακαταμάχητο η αδιάλειπτη,  δακρύβρεχτη  προσευχή.  Τροφή της  πνευματική  οι ψαλμοί. Νηστεύει αυστηρά. Αγρυπνεί συχνά. Τρέφεται λιτά. Καταπονεί τη σάρκα με τα τρίχινα εσώρουχα και την εδαφιαία κατάκλιση. Κυριαρχεί στις αισθήσεις. Παραδίδεται στην εξουσία του Θεού. Παραδίδει τον πλούτο της στα χέρια των  πτωχών, χηρών,  ορφανών,  αναξιοπαθούντων. Ελεεί αφειδώλευτα και ελεείται πλουσιοπάροχα. Βοηθεί ασκητές. Φροντίζει δούλους. Παρηγορεί θλιμμένους. Ενισχύει αδικημένους. Στηρίζει δειλούς. Συμπάσχει με πονεμένους. Βιώνει έμπρακτα και πολύπλευρα την αγάπη στο συνάνθρωπο. Ζει συνειδητά και έντονα την αγάπη στο Θεό. Απαρνείται τα πάντα και κερδίζει τα πάντα. Χαριτώνεται πλούσια και προγνωρίζει το τέλος της. Στις 16 Δεκεμβρίου παραδίδεται ειρηνικά στα χέρια του Δικαιοκρίτη Κυρίου, για να λάβει τον άφθαρτο  στέφανο.
Το λείψανό της βρίσκεται αλώβητο στο Πατριαρχείο Κων/πόλεως και θαυματουργεί.-

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ
****************
΄Εζησας βασίλισσα ευλαβώς, άσκησιν ασκήσασα, ω θεόφρον  Θεοφανώ. Διάκονος αγάπης, δούλη πιστή Κυρίου, εδείχθης μακαρία, και χαίροις πάνσεμνε.-