Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Ουρανοπολίτες.


ΚΥΡ.  Ι΄, ΛΟΥΚΑ. ( Γαλ.  δ΄, 22 – 27 )

ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΙΤΕΣ.
                
« Η  δε  άνω  Ιερουσαλήμ  ελευθέρα   εστίν,  ήτις   εστί   μήτηρ  πάντων  ημών. »  ( Γαλ. δ΄,26 ).
Ο άνθρωπος πλασμένος «κατ’ εικόνα» του  Θεού Λόγου, αλλά και με προορισμό το «καθ’ ομοίωσιν.»
Η πτώση του Αδάμ του στέρησε τη δυνατότητα της θέωσης , αλλά η εκούσια σταυρική  Θυσία  και    Ανάσταση  του   νέου   Αδάμ,  του   Θεανθρώπου,  τον  αποκατέστησε  στην προπτωτική  του  θέση.     
Ο Υιός Λόγος ενανθρώπισε εθελούσια, με την ευδοκία του Πατέρα και  τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος και κατέστησε συγκληρονόμους της Βασιλείας Του  κάθε Άγιο.
Όλοι οι άνθρωποι έχομε το προνόμιο της υιοθεσίας, αλλά και της αγιότητας.
Όλοι έχομε τη δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι, αφού αυτός είναι ο προορισμός μας.
Όλοι έχομε πολιτογραφηθεί στην άνω Ιερουσαλήμ, με τη σύνταξή  μας  στο στράτευμα του Ιησού, κατά το Άγιο Βάπτισμα.
Όλοι μπορούμε να θεωθούμε, αν πιστεύουμε ακράδαντα και ενεργά στον Τριαδικό Θεό, αν αγωνιζόμαστε ισόβια για την κάθαρση της καρδιάς, το   φωτισμό του νου, αν συμμετέχομε ενσυνείδητα στη Λατρευτική και Μυστηριακή  ζωή  της Εκκλησίας.
Όλοι Ουρανοπολίτες Άγιοι θα αξιωθούμε, αν βιώνουμε την αγάπη και την ταπείνωση, τη μετάνοια και την υπακοή στον Νόμο Του.
 Όλοι θα φθάσουμε απελεύθεροι στην ελεύθερη άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι και μητέρα όλων μας. ΑΜΗΝ.-