Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ανατροπή.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ!
***************
Περίπατος  στην  κοιλάδα  του       
                              κλαυθμώνα.
Πτώσεις…Πτώσεις…Πτώσεις…
Αλυσίδα πτωτική.
Οδεύομε στην καταστροφή.

Αλαζονεία, υποκρισία, φιλαυτία,
απαρτίζουν  μία  κίβδηλη  κοινωνία.
Ζητείται  ευκαιρία,
ανατροπής  συνεργασία.

Ταπείνωση και  ειλικρίνεια,
φιλαλληλία και μετάνοια,
πίστη και αγάπη.
Τα κλειδιά της σωτηρίας.

Μόνη λύση, λοιπόν, η ανατροπή.-

                        Από την ποιητική Συλλογή
                             ΄΄ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ΄΄
                                     Ελ.Α.Κλ.