Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

ΑΓΙΟΙ : ΠΕΤΡΟΣ και ΠΑΥΛΟΣ οι κορυφαίοι Απόστολοι.


29/6 
ΑΓΙΟΙ : ΠΕΤΡΟΣ   και   ΠΑΥΛΟΣ
οι κορυφαίοι  Απόστολοι.

                                Ταπεινός και  άσημος  ψαράς της Βηθσαϊδά της  Γαλιλαίας  ο Πέτρος,
πρόθυμα εγκαταλείπει τα δίχτυα και ακολουθεί  πιστά τον  Ιησοῦ. Είναι ο αυθόρμητος  και  ορμητικός  μαθητής Του, ο ευαίσθητος και δυναμικός, «πέτρα  της  πίστεως» τον ονομάζει ο Κύριος.
 Βλαστός  της  Ταρσού  ο   Παύλος, μορφωμένος  πλατιά, ζηλωτής του Μωσαϊκού  Νόμου,  διώκτης   απηνής   του Χριστιανισμού.
           Η αγάπη  του  Θεού  τον  αρπάζει, τον  μεταστρέφει   και  τον   αναδεικνύει Πυρφόρο Απόστολο  Χριστού.  Είναι ο «Πρώτος μετά  τον  Έναν.»  Είναι   το  «σκεύος  εκλογής  του  Θεού .»
       Πέτρος και  Παύλος! Δυο δοχεία  του Αγ. Πνεύματος. Δυο  κρουνοί της  Θείας  Χάριτος.-